Приемът по подмярка „Стартова помощ за малки земеделски стопанства” се очаква да започне през май

През месец май 2019 година се очаква да стартира вторият прием на документи по подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.на Европейския съюз.

gancho ganevМогат да кандидатстват регистрирани земеделски производители, навършили 18 години, таван за възрастта - няма. „Минималният стандартен производствен обем (СПО), на който трябва да отговарят фермерите, е 2000 евро, а максималният не трябва да надхвърля 8000 евро. Примерно, производител на костилкови насаждения трябва да притежава най-малко 3 дка и най-много 11 дка, за да има право да кандидатства. При нас се изчислява автоматично и казваме дали стопанството има право да кандидатства по подмярката или не” – обясни Ганчо Ганев, координатор на областния териториален офис на Националната служба за съвети в земеделието в Стара Загора.

Приоритетни сектори са овощарството и зеленчукопроизводството, както и всички отглеждани животни. За животновъдите обаче има ново утежняващо изискване, за да бъдат одобрени по програмата. „Според изискванията на наредбите на Европейския съюз, стопанствата да са първа категория. Подмярка 6.3 подпомага малки стопанства, а те трудно могат да отговорят на тези изисквания, тъй като трябва да се вложат сериозни средства. Става въпрос да говедовъдни и овцевъдни ферми. Всички пчелари отговарят на това условие” – поясни Ганчо Ганчев.

honey bee

Кандидатите трябва да имат минимум 33% приходи от продажби на земеделска продукция от общия им доход за предходната. Те трябва да докажат това с годишна данъчна декларация, която се подава до 30 април.

Средствата, които ще получат одобрените по подмярката земеделски стопани, са в размер до 15 000 евро. „10 000 евро ще получават след одобрението на проекта, а останалите към края на втората година след като покажат растеж на стопанството минимум от 2000 евро стандартен производствен обем. Ако стопанинът отглежда костилкови насаждения например, площите трябва да бъдат увеличени минимум с 3 дка.

Документите на кандидатите ще се приемат чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз. „За целта стопаните трябва да си извадят електронен подпис. Подаването на документите става в офисите на Националната служба за съвети в земеделието” – добави Ганчо Ганчев.

Електронният подпис трябва да бъде издаден от „Информационно обслужване”. Таксата на година е 36 лева. Консултациите и съдействието, което стопаните получават в Националната служба за съвети в земеделието, са безплатни.

 

Средствата, които ще получат одобрените по подмярката земеделски стопани, са в размер до 15 000 евро

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема