Пада банковата тайна Swiss bank secrecy

Пада банковата тайна за граждани на Европейския съюз в Швейцария

Европейският парламент прие позиция относно споразумение с Швейцария, което би затруднило гражданите на Еевропейския съюз при укриване на приходи от данъчните власти в банкови сметки в страната.

Според договора, от 2018 г. Европейския съюз и Швейцария автоматично ще обменят информация относно банковите сметки на своите жители.

Пада банковата тайна„Ние няма да допуснем лица и компании да укриват свои активи с цел да избегнат плащането на данъци. Когато хората извършват данъчни престъпления, те взимат от парите, които биха могли да отидат за училища и здравеопазване. Краят на банковата тайна е много важна стъпка в тази борба срещу данъчните измами и за справедливо данъчно облагане“, каза докладчикът Йепе Кофод (С&Д, Дания).

През май 2015 г. ЕС и Швейцария подписаха споразумение за борба срещу данъчните измами и укриването на данъци. Информацията, която ще се обменя, включва не само доходи като лихви и дивиденти, а също така и балансите по сметки и приходите от продажба на финансови активи.

Споразумението гарантира, че Швейцария ще започне да прилага по-стриктни мерки, еквивалентни на тези, които са в сила в ЕС от март 2014 г. Споразумението също така отговаря на глобалния стандарт за автоматичния обмен на информация за финансови сметки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Други разпоредби целят да намалят опасността за данъкоплатците да бъдат докладвани на данъчните власти за прехвърляне на активи или инвестиране в продукти, които попадат извън обхвата на споразумението.

Данъчните администрации в страните членки и Швейцария ще могат да:

  • идентифицират точно и безпогрешно съответните данъкоплатци;
  • се разпореждат и налагат своето данъчно законодателство в трансгранични ситуации;
  • оценяват вероятността някой да извършва избягване на плащането на данъци;
  • избегнат ненужни допълнителни разследвания.

Какво следва?

Сега ЕС и Швейцария трябва да сключат споразумението навреме, за да може то да влезе в сила на 1 януари 2017 г. След това предстои консултация с Парламента, а споразумението трябва също така да бъде ратифицирано от швейцарския парламент.

Swiss bank

infoz autor www.infoz.bg (по информация на информационното бюро на Европейския парламент в България)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24