Европейският парламент настоява за отговорно използване на антибиотиците

37 000 пациенти в ЕС умират всяка година вследствие на инфекции, свързани с медицинско обслужване. В тази връзка членовете на Европейският парламент (ЕП) призоваха в резолюция от 19 май 2015 г. за справяне с нарастващата резистентност на хора и животни към антибиотиците, по-отговорно използване на съвременните методи за лечение и насърчаване на иновациите.

Евродепутатите отбелязват, че инфекциите, свързани с медицинското обслужване, засягат 8―12% от пациентите, приети в болници в ЕС. Всяка година 37 000 души в ЕС умират вследствие на такива инфекции, което натоварва допълнително ограничените бюджети за здравеопазване.

„Мерките за строги икономии не могат да бъдат наложени, ако те влияят на безопасността на пациентите, персонала или специалистите в болниците“, заяви докладчикът Пиерникола Педичини (група „Европа на свободата и пряката демокрация“ (ЕСПД), Италия), чиито препоръки бяха одобрени с 637 гласа „за“ срещу 32 „против“ и 10 въздържали се. „В Европа 25 000 души умират всяка година заради нарастващата резистентност към съществуващите антимикробни средства, така че ние трябва да стимулираме научните изследвания за откриването на нови видове вещества. Колкото до ветеринарния сектор, интернет продажбите на антимикробни вещества и тяхната профилактична употреба следва да бъдат преустановени“, добави Педичини.

Ограничаването на разходите за здравеопазване вреди на пациентите

Членовете на ЕП отбелязват, че икономическата криза е засилила натиска върху националните бюджети за здравеопазване, което от своя страна оказва въздействие върху безопасността на пациентите. ЕП призовава страните членки да гарантират, че безопасността на пациентите не е засегната от мерките за строги икономии и системите за здравно обслужване ще останат адекватно финансирани.

Антибиотици за хора: диагностика преди предписването им

ЕП предлага редица мерки, които да гарантират, че антибиотиците се използват по-отговорно:

  • стриктна забрана за ползване без лекарско предписание;
  • задължителна микробиологична диагностика преди предписването на антибиотици;
  • избягване на конфликт на интереси между производителите и лицата, предписващи лекарствените средства;
  • повишаване на информираността относно надзора на потреблението на антимикробни средства, резистентността към тях, както и контрола на инфекциите.

Евродепутатите също така настояват фармацевтичните компании да инвестират в разработването на нови антимикробни средства. ЕП призовава Европейската комисия да обмисли създаването на законодателна рамка, чрез която да се насърчи разработването на нови антибиотични медикаментозни средства.

Антибиотици за животни: ограничаване на използването им за профилактични цели

Антибиотици при животнитеЕП препоръчва отговорната употреба на антимикробни средства във ветеринарната медицина, включително в медикаментозния фураж. Евродепутатите подкрепят използването им за лечение само след ветеринарна диагностика. Два законодателни акта по този въпрос са в процес на обсъждане в Европейския парламент.

Използването на ветеринарни антибиотици следва да се ограничи до терапевтични цели, чрез постепенно премахване на използването им за профилактични цели. Използването на метафилактика, тоест масово медикаментозно третиране на животни, насочено към лечение на болните екземпляри в стопанствата и предотвратяване на инфекциите при здравите животни, също трябва да бъде сведено до минимум, посочват евродепутатите.

Обща информация

Между 8% и 12% от пациентите, приети в болници в ЕС, страдат от инфекции, като почти половината от тях биха могли да бъдат избегнати. Най-често срещаните проблеми са вътрешно-болничните инфекции (ВБИ), непоносимост към медикаменти и усложнения, възникнали по време или след хирургически операции.

Факти:

  • около 8―12% от пациентите в болниците в ЕС страдат от инфекции;
  • почти половината от тях биха могли да бъдат избегнати;
  • подобряването на познанията за ефекта и действието на антибиотиците би могло да насърчи хората да ги използват по-отговорно;
  • според прогнозите до 2050 г. приблизително 10 милиона души по света ще умират всяка година в резултат на антимикробната резистентност.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Информационното бюро на ЕП в България)

Споделете!

На подобна тема