Европейската комисия предлага със 100 млрд. евро да се подпомогне запазването на бизнеса и работните места

Спасяването на човешки живот и подпомагането на препитанието на хората са от жизненоважно значение в тези времена на тежка криза. Европейската комисия засилва действията си, като предлага да се създаде инструмент за солидарност, наречен SURE, на стойност 100 милиарда евро, който ще помогне на работниците да запазят доходите си, а на предприятията — да оцелеят.

Тя предлага също така всички налични структурни фондове да се пренасочат към действия в отговор на разпространението на коронавируса, съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България.

eu

Подпомагане ще получат също земеделските стопани и рибарите, както и най-нуждаещите се лица. Всички тези мерки се основават на настоящия бюджет и за тях ще се използва всяко свободно евро. Те показват необходимостта от приемането на стабилен и гъвкав дългосрочен бюджет на ЕС. Работата на Комисията ще бъде насочена към това да се гарантира, че ЕС може да разчита на стабилен бюджет, за да се изправи отново на крака и да напредва по пътя към възстановяването.

Във връзка с приетите днес предложения председателят Фон дер Лайен заяви: В настоящата криза с разпространението на коронавируса ефект ще имат само най-силните ответни действия. Трябва да използваме всичко, с което разполагаме. Всяко свободно евро в бюджета на ЕС ще бъде пренасочено към борбата с коронавируса, всяко правило ще бъде облекчено, за да може финансирането да бъде използвано бързо и ефективно. Чрез новия инструмент за солидарност ще мобилизираме 100 милиарда евро, за да могат хората да запазят работните си места, а предприятията да продължат да функционират. Така обединяваме силите си с тези на държавите членки за спасяването на човешки живот и запазването на препитанието на хората. Това е европейска солидарност.

www.infoz.bg  www.infoz.bg