Обекти в област Стара Загора получават финансиране

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще финансира с 406,4 млн. лева от бюджета си за 2022 г. инвестиционни проекти на общините. Одобреният от Министерски съвет списък е публикуван на интернет страницата на министерството. В списъка са включени 234 обекта. 105 от тях са на стойност 126,6 млн. лева и са свързани с ВиК инфраструктура.

94 проекта предвиждат ремонт на общински пътища и са на стойност 233,8 млн. лева, а 35 обекта на стойност 46 млн. лева са за улична мрежа.

В област Стара Загора финансиране получават няколко обекта:

  • Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в кв. „Три чучура-юг“, град Стара Загора – финансиране от 3 469 394 лева
  • Реконструкция и частична рехабилитация на общински път гр. Гълъбово – с. Мусачево от км. 0+000 до км. 5+650 финансиране от 3 657 731 лева
  • Рехабилитация на общински път Шипка – Павел баня – Асен – Скобелево, участък от км 0+000 до км 4+490 – финансиране от 3 980 837 лева
  • Реконструкция и рехабилитация на общински път от край (указатебна табела) с. Свободен до начало с. Трънково, дължина 3+051,91 – финансиране от 1 879 681 лева
  • Ремонт и реконструкция на участък от път село Винарово – село Могилово, община Чирпан – финансиране от 1 974 887 лева
  • Реконструкция и ремонт на част от улица в с. Горно Ново село – финансиране от 76 383 лева
  • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, община Гурково – втори етап – финансиране от 660 157 лева
  • Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън, I етап на строителство, III подетап – финансиране от 1 699 292 лева
  • Реконструкция и подмяна на част от ВиК инфраструктура в с. Опан – финансиране от 550 706 лева.

way

Одобрените обекти са предложени от Националното сдружение на общините в Република България. Избрани са тези, които имат проектна готовност, разрешения за строеж и са посочени от съответната общинска администрация като най-приоритетни. Условието е Министерството на регионалното развитие и благоустройството да финансира 50% от стойността им, като средствата ще бъдат предоставени на общините на две равни части – първото плащане ще е до 10 работни дни след подписване на споразумениe и второто през месец декември 2022 г.

За всяка община е включен по един обект, посочен като най-важен от местната администрация. По изключение, заради бедствената ситуация, ще бъдат финансирани два обекта в община Карлово – реконструкция и рехабилитация на два общински пътя и водопроводните мрежи в населените места, част от направленията и в обхвата на общинските пътища.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: