Изследователи от Тракийски университет участваха в Академия ИНТЕ-ЖИВО

Академия ИНТЕ-ЖИВО събра на 14 и 15 октомври на двудневен форум в Сърница редица изследователи от Тракийски университет, Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН, Институт по механика към БАН, Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ към БАН, Технически университет – София и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Програмата на събитието, което се организира от Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“, беше изключително богата на презентации и видеоматериали, демонстрационни секции и отворени дискусии между участниците, съобщиха от висшето учебно заведения в Стара Загора.

DSC0876

Първият ден на Академията представи възможностите за внедряване на автономна роботика в Smart farms, ролята на интелигентните системи за реализиране на генетичен прогрес, както и приложението на IoT (Internet of Things) в сектор говедовъдство за контрол и наблюдение на поведението на животните – сензори, мониторингова система и безпилотни летателни апарати. На участниците беше демонстрирано практическото приложение и ефективност на модерната апаратура, с потенциал да развие науката и иновациите в животновъдството.

Работната сесия през втория ден беше открита с темата за проектиране на безпилотни летателни апарати, както и с резултатите от проведените тестове за управление и визуално следене на създадените моделите. Нагледно беше представен сервизния робот-дрон, който е високо маневрен и може да изпълнява задачи, свързани със складиране и/ или доставка на готова продукция. Засегната беше и икономическата тематика с особено внимание върху моделите за управление на складовите наличности и прилагане на информационни и комуникационни технологии в управлението на финансите и инвестиционните решения на стопанствата. Новите образователни подходи и приложението им в контекста на интелигентното животновъдство, обединиха всички взаимообвързани научни теми в програмата в обща концепция за трансфер на знанието към предефинираните целеви групи. По време на дискусиите беше засегната и актуалната концепция за кръгов икономически цикъл чрез оползотворяване на отпадъците за производство на първичен енергоносител, основно био газ, който ще се използва в когенерационни инсталации.

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.

trakia uni

doveda

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема