Брутният вътрешен продукт на България е с голям спад

Брутният вътрешен продукт на България е нараснал в реално изражение с 3,4% през 2022 г. спрямо предната година. Това показват данни на Националния статистически институт. Ръстът се забавя значително – спад от 4,2 процентни пункта, спрямо 2021 г., когато е регистрирано силно разширяване на икономиката на България от 7,6%, следствие от възстановяването след пандемичния спад от 4% през 2020 г. – първата година на пандемията от ковид.

За следващата година прогнозите на различни институции, сред които Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие, са за допълнително забавяне на растежа на българската икономика, като повечето някои очаквания са ръстът да бъде между 0,5 и 1%.

Получен като сума от тримесечни данни, през миналата година брутният вътрешен продукт достига номинална стойност от 165,4 млрд. лева, като на човек от населението се падат по 24 252 лева (13 026 долара, 12 400 евро).

Брутната добавена стойност през 2022 г. възлиза на 145,6 млрд. лева, което е с 3,4% повече от предходната година. Индустриалният сектор създава 29,5% от добавената стойност на икономиката, което е увеличение с 5,7 процентни пункта в сравнение с 2021 г. Секторът на услугите намалява до 65,5% от 71,2% година по-рано, а аграрният сектор остава без промяна – 5% от добавената стойност.

Експресните оценки за четвъртото тримесечие на 2022 г. са ревизирани във възходяща посока от повишение на брутния вътрешен продукт с 2,1% на годишна база до 2,3% и от 0,5% ръст спрямо предходното трето тримесечие до 0,6% по сезонно изгладени данни. Въпреки възходящата ревизия разширяването на българската икономиката през последното тримесечие остава най-слабото за миналата година (след отчетените ръстове от 5,1%, 4,6% и 3,2% съответно през първото, второто и третото тримесечие).

Четвърто тримесечие на 2022 г.

През четвъртото тримесечие на миналата година произведеният брутният вътрешен продукт възлиза на 47,4 млрд. лева по текущи цени, сочат още предварителните данни. На човек от населението се падат 6986 лева от стойностния обем на показателя.

Брутната добавена стойност през четвъртото тримесечие възлиза на 42,4 млрд. лева. Относителният дял на аграрния сектор намалява с 0,4 процентни пункта на годишна база до 3,3%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял с 2,4 пункта до 25,1%, а този от дейностите в сектора на услугите намалява до 71,6% от 73,6%.

През четвъртото тримесечие за крайно потребление се изразходват 82,8% от брутния вътрешен продукт. Инвестициите формират 18% от брутният вътрешен продукт на страната. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

the market 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24