Предлагат се промени в организацията на учебния процес

По-малко текущи оценки по учебните предмети, различни дни за националното външно оценяване в 7-и и 10-и клас и по-късни дати за изпитите за седмокласниците. Тези промени в организацията на учебния процес обяви министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. Той отново подчерта, че за екипа му е от първостепенна важност да положи основите на стратегическа промяна в начина, по който се подготвят учениците, а оттам – и в начина на оценяването им.

Важна промяна, върху която министърът акцентира, е намаляването на минималния брой на текущите изпитвания по модулите (от 2 на 1) и по учебните предмети, изучавани с 4 и повече часа седмично (от 4 на 3). Това ще стане с изменение на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Предвижда също да се даде възможност за ангажиране на учениците с изследователска проектна дейност, която може да отнеме и по-продължителен период.

classroom

Датите за Националното външно оценяване на седмокласниците през следващата учебна година се изместват с една учебна седмица по-късно, за да имат повече време за подготовка, съобщи проф. Цоков. Заедно с това се разделят изпитите на 10-класниците, като те ще се провеждат в различни дни, а не както до сега – едновременно. „По този начин ще се облекчи и организацията в редица училища в дните на изпитите“, обясни министърът.

„За първия месец, в който екипът ни работи, успяхме да набележим тези промени, които могат да започнат да действат още от идващата учебна година. Заедно с това продължава работата и по стратегическите изменения, които да започнат по-сериозна реформа“, обясни проф. Галин Цоков и анонсира, че до края на седмицата ще бъдат публикувани за обществено обсъждане и промени в учебните програми, информираха от пресцентъра на министерството.

Решен е проблемът с финансирането на работата на образователните медиатори в системата на предучилищното и училищното образование, съобщи още министърът. Средствата за тази година ще бъдат обезпечени от бюджета на МОН, а за следващата ще бъдат отпуснати целево малко над 10 млн. лв. от държавния бюджет. В наредбата се въвежда нов елемент за финансиране на училища и детски градини с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, чрез който ще се предоставят целево средства за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя, в рамките на определените с работни места за тези служители. „Радвам се, че успяхме бързо да намерим решение, защото имаше опасност дейността на медиаторите да блокира“, обясни проф. Цоков. Благодарение на тяхната работа в системата на образованието са обхванати 2 800 ученици, застрашени от отпадане. Борят на достигнатите родители от образователните медиатори е над 14 хил.

Създава се картата, наречена и съкровищница, на иновациите в нашите училища. Това каза още министър Цоков. По думите му вече е приключило обобщаването на информацията като в нея е описан характерът и срокът на действие на съответната иновация. „През следващите седмици предстои визуално да се представи по-добре и по-оперативно тази информация, за да може всеки училищен директор, учител или експерт в областта на образованието, с едно кликване да види характера на иновацията, която се реализира в съответното училище“, обясни министър Цоков. Той подчерта, че ще се даде възможност иновациите, които се случват в последните години в нашата образователна система, да бъдат по-видими и анализирани от експерти в областта на образованието и така бъдат по-лесно мултиплицирани и в други образователни организации.

Министър Цоков представи и нов модул в програмата „Иновации в действие“, който е насочен към създаване на пет училищни лаборатории за иновации в рамките на образователната система. Те ще бъдат фиксирани в пет отделни училища, които най-добре реализират иновации в съответната област. Лабораториите ще са в направления, важни за промяната в нашата образователна система като например предприемачество и финансова грамотност, зелена енергия, проектно базирано обучение и интегрирано знание. В рамките на тези лаборатории ще бъдат привлечени учители и директори от други училища, за да могат да видят как се случват иновациите в съответното училище. „Главната цел тук е това, което се прави успешно в дадено училище, да може да се реализира и в останалите“, обясни министърът.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24