Минималната работна заплата става 933 лева от 1 януари 2024 г.

933 лева става минималната работна заплата от 1 януари 2024 г. В момента тя е 780 лева. С този ръст от почти 20%, съчетан с други мерки, „ние ще изпълним един от ангажиментите си за намаляване на неравенството в България, което е твърде високо за европейските стандарти“ – заяви премиерът Николай Денков преди заседанието на правителството, на което беше определен новият размер на най-ниското възнаграждение за страната.

„България продължава да бъде държавата с най-ниска минимална работна заплата в Европейския съюз. Ние поетапно трябва да излезем от ситуацията на икономика, която привлича инвеститори главно с ниските си възнаграждения“, мотивира решението министър-председателят.

Денков подчерта стремежа на кабинета страната ни да предлага производства с високо качество, висока добавена стойност и добре подготвена работна ръка. Той отбеляза усилията на министрите в тази посока.

От 2024 г. минималната работна заплата ще се увеличи със 153 лева. Това повишение ще подобри жизнения стандарт на повече от 500 хиляди работещи, които в момента получават възнаграждения от 780 до 933 лева. То значително надхвърля инфлацията през последната година – през август 2023 г. спрямо август 2022 г. тя е 7,7%.

Правителството определя новия размер на най-ниското възнаграждение според изискванията на Кодекса на труда. Законът гласи, че минималната работна заплата за следващата календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Новата най-ниска заплата не може да е по-ниска от определената за предходната година.

Промяната в размера на минималната работна заплата води и до по-големи суми, които работодателите ще отделят в бюджета за социални осигуровки, здравноосигурителни вноски и данъци.

50 leva zaplata

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg