Населението на България е 7,2 млн. души, продължава да намалява

Към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души и това е 1,4% от населението на Европейския съюз. България е на 16-о място по брой на населението непосредствено след Австрия (8 507 хил. души) и преди Дания (5 627 хил. души). В сравнение с 2013 г. населението на страната намалява с 43 479 души, или с 0,6%. Мъжете са 3 502 015 (48,6%), а жените - 3 700 183 (51,4%).

На 1000 мъже в България има 1057 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 51 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната, съобщава Националният статистически институт. Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 440 329, или 20% от населението на страната. В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 3,1 процентни пункта.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2014 г. е 4 403 хил. души, или 61,1% от населението на страната, като мъжете са 2 310 хил., а жените - 2 093 хиляди. Броят на трудоспособното население намалява с над 68 хил. души, или с 1,5% през 2014 г. спрямо предходната година.
Към края на 2014 г. над трудоспособна възраст са 1 734 хил. души, или 24,1%, а под трудоспособна възраст - 1065 хил. души, или 14,8% от населението на страната. Към 31.12.2014 г. децата до 15 години са 998 196, или 13,9% от общия брой на населението, като спрямо 2013 г. този дял се увеличава с 0,2 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 1,1 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18,0%, и Бургас - 15,2% от населението на областта. Общо в шестнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в област Габрово - 11,3%, следвана от област Смолян - 11,5%, и областите Перник и Кюстендил - съответно 11,8 и 11,9%.

infoz autor www.infoz.bg

naselenie bulgaria karta

 
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24