Започват проверки на ЕВН България, Енерго-про и ЧЕЗ

Започна съвместна проверка на експерти от Министерството на енергетиката и на Комисията за енергийно и водно регулиране в трите електроразпределителни дружества: Енерго-про, ЕВН България и ЧЕЗ.

ПодстанцияТе ще се извършват по график. Проверките започват от 12 януари 2016 г. с посещения на място на територията на ЧЕЗ.

Обект на проверките ще бъде спазването на общите условия на дружествата за работа с клиентите. Недопускането на период на отчитане, по-дълъг от нормативно определения от 31 дни, също ще бъде проследено от екипите. Експертите ще изследват също и надеждността на енергийната система и снабдяването с електроенергия, както и спазването на правилата за бързо отстраняване на възникнали аварии. Година след предишните аналогични проверки, целта е да се установи как електроразпределителните предприятия са подобрили своята работа с клиентите. Проверките ще продължат до края на месеца.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерство на енергетиката)

На подобна тема