Национален форум обсъжда бъдещето на обществените библиотеки в информационната ера

Национален форум „Библиотеките днес“ ще се проведе в НДК на 29 и 30 ноември 2016 г. Двудневното събитие е с международно участие. Ще бъдат представени новите възможности на библиотеките в информационното общество на 21-ви век.

Ще бъдат обсъдени перспективите за развитие на библиотеките като центрове на местните общности и ролята им в предоставянето на достъп до информация и електронни услуги, образование, култура и учене през целия живот.

Откриването на форума „Библиотеките днес“ е на 29 ноември 2016 г., вторник, от 14:00 часа в зала 3 на Националния дворец на културата. Ще бъде открит от президента на Република България Росен Плевнелиев.

Участие в националния форум ще вземат 700 представители на регионалните, общински и читалищни библиотеки от цялата страна, оборудвани с компютърна техника за безплатен достъп по програмата „Глобални библиотеки“. Специални гости и участници в сесиите са представители на институциите, местните власти, академичните среди, бизнеса и неправителствени организации, които имат отношение към формирането и прилагането на политики за развитието на библиотеките, информационните технологии и съвременните услуги за гражданите. Сред чуждестранните гости е Яник Мулвад от DOKK1 в Дания, обявена за обществена библиотека на годината в света за 2016 г.

Форумът е организиран от Фондация „Глобални библиотеки - България“ с подкрепата на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ и е част от цялостна програма за развитие на обществените библиотеки и създаване на условия за равен достъп до информация.
На форума ще присъстват и представители на библиотеки в Стара Загора.

library bulgariaПленарните сесии на „Библиотеките днес“ са:

  • 29 ноември, зала 3, 14:00 - 18:30: Откриване. Библиотеките на бъдещето.
  • 30 ноември, 09:30 - 11:00, паралелни сесии:
  • зала 7: Учене през целия живот. E-умения, неформално образование, ранно детско развитие.
  • зала 9: Библиотеката - център на местната общност. Роля на институциите и бизнеса. Дарителство.
  • зала 8: Технологиите в бъдещето на библиотеките. Достъп до информация и електронни услуги.
  • Заключителна сесия от 11:30.

Партньори на националния форум са Американската търговска камара в България, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Столична община, Фондация BCause.

Фондация „Глобални Библиотеки – България“ е приемник на програмата “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” в рамките на която обществени библиотеки в цялата страна бяха снабдени с компютърна техника за безплатно ползване. В управлението на организацията влизат Министерството на културата, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация, Съюза на народните читалища и Националния дарителски фонд „13 века България”.

library todey
www.infoz.bg

Най-четеното от последните дни