Стартира кампания за борба с глада и разхищението на храна

Българска хранителна банка стартира първата си национална дарителска кампания „Стани един от нас. Дари надежда!“ в подкрепа на каузата за борба с разхищението на храна и с глада в страната.

Целта е повишаване на обществената информираност и привличане на максимален брой съмишленици, за да може Хранителната банка да продължи да осъществява ролята си на свързващо звено между хранителната индустрия и социалните организации, така че излишната, но годна храна да достига до онези, които най-много се нуждаят от нея.

BFB„Обемите на дарените храни постоянно нарастват“ - коментира Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка.
Българска хранителна банка е изправена пред предизвикателството да оползотворява увеличените количества при същите ограничени финансови ресурси и едва четирима служители. Макар и да отчита ръст от 66% на желаещите да дарят труд, организацията ежедневно има нужда от доброволци, които да участват в сортирането и разпределянето на дарената храна.

Всеки желаещ може да подпомогне дейността на Българска хранителна банка чрез включване в DMS кампанията „Стани един от нас. Дари надежда!“, като изпрати кратко съобщение с текст DMS HRANA на номер 17 777. С всеки 1 дарен лев, Българска хранителна банка ще осигури 10 порции храна за нуждаещи се деца, възрастни или семейства в затруднение.

По данни на Българска хранителна банка близо 670 000 тона годна за консумация храна се унищожават у нас всяка година. Същевременно гладът е ежедневие за всяко 4-то българско дете и за всеки 2-ри възрастен човек, а всяко 5-о семейство живее в лишения, без достъп до пълноценно и балансирано хранене всеки ден. Според данни за бедността в страната над 1,58 милиона българи живеят под прага на бедността с по-малко от 330 лева на месец.

Хранителната банка оперира от 2012 г. и е единствената организация в България, осъществяваща подобна дейност. Постигнатите резултати сами говорят за ефективността й. За петте си години работа банката е спасила над 1 200 тона храна, която е достигнала до над 60 000 човека в повече от 80 населени места в страната. През 2016 г. Българска хранителна банка е успяла да достигне до двойно повече места в сравнение с 2015 г. и да подпомогне с 35% повече нуждаещи се.

С отпадането на ДДС за дарените храни от януари 2017 г., организацията очаква поне двоен ръст на обемите. Към момента през складовете на организацията ежедневно минава около 1 тон напълно годна за консумация храна.

Сред дарените храни, най-голям процент имат млякото и млечните десерти – 37%, следвани от пресните плодове и зеленчуци – 34% от всички дарения. От Българска хранителна банка отчитат също трайно нарастване на дела на дарените хляб, масла и консерви.

Българска хранителна банка е фондация с общественополезна дейност, чиято основа цел е да работи за намаляване на глада и ограничаване на разхищаването на годна за консумация храна в България. Помощта достига до деца, лишени от родителски грижи, хора с увреждания, кризисни центрове, многодетни семейства, комуни за хора със зависимости и др. Над 770 са доброволците - индивидуални и организирани (корпоративни, студенти, ученици), които всяка година се включват и даряват труд за каузата.

www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема