Недостигат инженери в промишленото производство, инженер-химици и електроинженери

Недостигат инженери в промишленото производство, инженер-химици и електроинженери

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков издаде заповед за актуализиране на списъка на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда.

В него се включват три нови групи професии - инженери в промишленото производство, инженер-химици и електроинженери, съобщиха от министерския пресцентър.

Работодателите, които искат да наемат в България специалисти с тези професии от страни извън Европейския съюз, ще могат да го направят по облекчена процедура – без предварително проучване дали на пазара на труда има безработни българи с подходяща квалификация за свободните позиции.

Досега списъкът включваше основно професии от сектора на информационните технологии - софтуерни разработчици, системни анализатори, приложни програмисти, проектанти и администратори на бази данни, специалисти по компютърни мрежи и др.

Съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност списъкът на професиите, за които има недостиг, се актуализира от министъра на труда и социалната политика ежегодно до 31 януари въз основа на мотивирано предложение на национално представителните организации на работодателите и след обсъждане в Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност и в Националния съвет за насърчаване на заетостта.

www.infoz.bg  www.infoz.bg