Резултатите от проверките на пешеходните пътеки в България

Главният прокурор на България Сотир Цацаров, министърът на вътрешните работи Валентин Радев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков представиха резултатите от извършените проверки на пешеходните пътеки в страната.

Те бяха възложени на 27 декември 2017 г. Обхванати са близо 14 000 пешеходни пътеки във всички 28 области.

Данните от проверката на пешеходните пътеки показват фрапиращи пропуски, заяви главният прокурор на Република България Сотир Цацаров, на съвместен брифинг с министъра на вътрешните работи Валентин Радев и с министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Г-н Цацаров припомни, че проверката беше възложена на 27 декември 2017 г. на МВР и МРРБ. Целта бе да се установят несъответствия с нормативните изисквания, като особено внимание бе обърнато на пешеходните пътеки в районите на училищата и детските градини, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. За периода са проверени близо 14 000 пътеки, поясни главният прокурор, и заяви, че на тази база може да се говори за „срамен списък на нарушителите, тъй като става въпрос за човешки животи“. Сред откритите нарушения са липсващи знаци в много области, неправилно разположение на пешеходните пътеки, неправилно маркиране и неправилна сигнализация. „Не насърчавам споделената отговорност да размива конкретната отговорност на всяка от институциите“, заяви категорично г-н Цацаров, и добави, че „работата по превенцията трябвада бъди критично засилена“. Главният прокурор разпореди Министерството на регионалното развитие и благоустройство да изготви регистър на пешеходните пътеки. Да представи предложение такива проверки да се правят ежегодно, а неизпълнението на предписанията да се санкционира строго. Министерството на вътрешните работи да издаде разпореждания на местната власт да се отстранят нарушенията не по-късно от 30 юни 2018 година. Същият е и срокът за промени в нормативната база, на базата на които ще бъдат дадени разпореждания на всички общински власти да предприемат мерки за отстраняване на констатираните нередности. В случай на неизпълнение, ще бъдат налагани санкции на съответните кметове, категоричен беше главният прокурор. Той допълни, че след 30 юни т.г. ще има нова проверка, която обаче ще обхване само населените места с най-големи нарушения.

13 981 са проверените пешеходни пътеки в страната, средно 499 на територията на всяка областна дирекция на вътрешните работи, обобщи министър Радев. Ние, институциите, направихме необходимото, застанахме заедно, за да изпълним възложената от главния прокурор задача. Днес отчитаме резултатите от извършената проверка и представяме анализ по области с констатираните нарушения - неправилно разположени, неправилно маркирани, износени, без сигнализация пешеходни пътеки. Най-системни са нарушенията в областите - Благоевград, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Варна, за всички тези констатациите ще получат конкретни предписания. Вътрешният министър подчерта, че за първи път имаме такава пълна картина за състоянието на пешеходните пътеки в цялата страна.

До 30 юни 2018 г. пешеходните пътеки по републиканската пътна мрежа в страната ще бъдат приведени в съответствие с изискванията към тях. Направената калкулация показва, че необходимият финансов ресурс за целта е 3,7 млн. лв., съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. За да бъдат изпълнени изискванията, заложени в Наредба №2/17.01.2001 г. и Наредба № 12/05.07.2012 г., до 30 април 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще изготви регистри на пешеходните пътеки по републиканската пътна мрежа. Така съществуващата към момента картина ще бъде обобщена и ще бъде внедрена в ГИС системата на агенцията, информира регионалният министър. Съвместно с Министерството на вътрешните работи регистърът ще бъде допълнен с информация и за останалите пешеходни пътеки в рамките на населените места и по общинските пътни мрежи, които са в компетенциите на местните власти.

До 30 май всяко областно пътно управление ще заяви необходимия ресурс за привеждане на пешеходните пътеки по републиканските пътища, за които отговаря, в съответствие с нормативно изискуемите характеристики към тях. Средствата ще бъдат осигурени и необходимите дейности ще бъдат изпълнени до 30 юни. Ще предложим и нормативни промени, така че да не се размива отговорността на централната и местните власти, каза още министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Николай Нанков съобщи още, че пешеходните пътеки по републиканската пътна мрежа, които са 25% от общия брой в страната, са 3531, като 3326 са в населени места, а 205 са извън урбанизираните територии. От тях 80% не отговарят на различни изисквания от двете наредби. В 12% от случаите са използвани маркировъчни бои с цвят, различен от белия. 7% от пешеходните пътеки по републикански пътища, които минават през населени места, са на разстояние по-малко от 250 м. В 80% от случаите не е маркиран надписът „Погледни“. При над 80% не са спазени изискванията за ширина на пешеходната пътека. Маркировката е износена или напълно заличена при 65% от общия брой пешеходни пътеки по републиканските пътища. Добрата сигнализация изисква влагане на 4354 предупредителни знака съобразно изискванията за тяхното поставяне. Локализирани са и 80 броя, които трябва да се премахнат, като например съществуващи на магистрални участъци, което е недопустимо.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема