Отпускат микрокредити за предприемчиви българи и социални предприятия

Отпускат микрокредити за предприемчиви българи и социални предприятия

През август ще стартира втора процедура за избор на финансови посредници, които ще предоставят микрокредити на предприемчиви българи и социални предприятия със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Средствата се осигуряват чрез Фонд мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД (ФМФИБ). Предвидените средства са в размер на 26,4 млн. лв., като отпусканите кредити ще варират между 5000 и 50 000 лв. и ще са за срок от 10 години. Първите 2 години ще бъдат гратисен период за погасяване на главницата по кредита. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на Информационен ден на тема „Облекчени условия по Финансов инструмент Микрокредитиране със споделен риск по ОПРЧР“ с участието на изпълнителния директор на Фонд мениджър на финансовите инструменти в България Светослава Георгиева, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Заместник-министър Русинова обясни, че целта е да бъдат подкрепени предприемчиви хора, като приоритетни групи са безработните, хората в изолация на пазара на труда, младежите до 29 години и хората с увреждания. „В населените места, където няма работодатели и все още безработицата е висока, това ще е добър механизъм да стимулираме младите хора да останат и да създадат своето малко предприятие“, подчерта Русинова. Според нея финансовият инструмент за микрокредитиране е добър механизъм за създаване на повече заетост на хората с увреждания, хората в риск на пазара на труда и да се създаде повече социална отговорност в останалите търговски предприятия.

„Условията за кандидатстване за кредит се подобряват, така че да бъдат по-привлекателни и за самите финансови посредници“, уточни Русинова. Със средства от ОПРЧР ще се се осигурява до 90% от кредитния ресурс, а останалите минимум 10% ще се предоставят от финансовите посредници. „Очакванията ни са кредитите да се отпускат с ниски лихвени проценти. При сега действащите финансови инструменти лихвата е между 2,8 и 3%“, каза зам.-министърът и добави, че няма да има изискване за обезпечаване на отпуснатите средства, допълни Русинова.

Изпълнителният директор на ФМФИБ Светослава Георгиева прогнозира, че с предвидения ресурс от 26,4 млн. лв. ще бъдат подкрепени над 340 предприятия. Тя уточни, че са положени усилия да намаляване на административната тежест при кандидатстване, както от страна на финансовите посредници, така и от страна на стартиращите компании.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24