Предприемачи ГЕРБ събра бизнеса от Югоизточния регион на форум за труд, заетост и земеделие

В Стара Загора ще се извършва изнесено обучение за степен магистър, по специалността „Топлоенергетика“ на Технически университет София, което е голяма стъпка в развитието и задържането на кадри в региона.

Това съобщи организационният секретар на Предприемачи ГЕРБ Зафир Зарков, по време на откриването на Регионален форум на организацията, който се проведе в Стара Загора. Дискусията засегна икономическия облик на Югоизточен регион, земеделието, труда, заетостта и работната сила. 
В събитието участваха народните представители Емил Христов, Радостин Танев и Маноил Манев, Пламен Йорданов - областен координатор на партия ГЕРБ – Стара Загора, Зорница Русинова - заместник-министър на труда и социалната политика, Десислава Танева - председател на Комисията по земеделието и храните в 44-ото Народно събрание, Пламен Русев - член на Националния изпълнителен съвет на Предприемачи ГЕРБ, Стефан Шоселов – председател на съвета на директорите на Индустриална зона „Загоре“ и регионален председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България , Радослав Танев – изпълнителен директор на Индустриална зона „Загоре“, представители на бизнеса от региона.  

„Радвам се, че именно тук провеждаме това събитие, защото градът и изобщо Югоизточния регион е с огромно стратегическо значение за икономиката ни. Основно предимство на Стара Загора е, че тук има потенциал за развитие на високотехнологични, модерни предприятия в сферата на енергетиката, машиностроенето, електротехниката и електрониката и това не е случайно“, каза Зафир Зарков. Той посочи факти от състоянието на икономиката и на останалите градове в региона, както и предимствата и предизвикателствата в различните сектори. Според организационния секретар на Предприемачи ГЕРБ, събития като Регионалния форум в Стара Загора показват още веднъж желанието на структурата да е в помощ на бизнеса и хората.

Евродепутатът и международен секретар на Предприемачи ГЕРБ Ева Майдел се включи в събитието с видео обръщение. Тя обясни, че отсъства от Стара Загора, защото денят е важен за Европейския парламент заради обсъждането на регламента за намаляване на таксите за преводи в евро – тема, по която тя е докладчик в една от комисиите. Ева Майдел разясни и как бизнесът може да се възползва от новооткритото у нас Звено за консултация по еврофинансиране.

„Благодаря на представителите на старозагорския бизнес, който е един от най-устойчивите в страната“ – подчерта Пламен Йорданов, областен координатор на ГЕРБ – Стара Загора. Според него регионът има огромен потенциал. „За да има развитие икономиката, основно условие е да има политическа стабилност. След това е необходимо да има предсказуема и предвидима политика на правителството", категоричен е Пламен Йорданов. Той посочи, че от форума трябва да произтекат работещи предложения и решения, тъй като предстои на първо четене в Народното събрание да се гледа Законът за бюджета на страната, който определя посоката на бизнеса, на трудовия пазар и на развитието на страната.

zornitsa rusinova copy„Стара Загора е град с изключително добър икономически растеж и потенциал, каза по време на форума Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика. Тя обясни, че регионът се откроява с висока средна работна заплата - 1052 лева според последните данни, а безработицата е почти нулева. Зам.-министър Русинова представи пред работодателите програмите „Работа“, „Младежка заетост“, „Умения“ и др. „Сред най-успешните ни програми е „Младежка заетост“, като над 40% от младите хора, които се възползват от нея, остават на работа в предприятията където са били на стаж, подчерта тя. Програма „Умения“ за първи път ще даде възможност на предприятия със специфични производства и технологии, да обучават кадри.  

Дискусия с работодателите предизвикаха въпросите за вноса на кадри от трети страни, облекченията за сезонните работници, периода на обезщетенията при майчинство, както и болничните. 

Възможностите за подкрепа и развитие на сектор „Земеделие“ бяха представени от Десислава Танева, председател на Комисията по земеделието и храните в Народното събрание. Тя посочи, че най-висок ръст в Югоизточния регион има при трайните насаждения, като първенец са черешите. В животновъдството ръст има при отглеждането на биволи и овце. В региона на Стара Загора има добре развита преработвателна промишленост. „Заложените средства в бюджета, който ще разглеждаме в Народното събрание, са в размер на 300 млн. лева, за субсидии за земеделските стопани по линия на държавните помощи“ – подчерта Десислава Танева. Тя представи и възможностите по Програмата за развитие на селските райони, както и дебата в Европейския съюз за новата селскостопанска политика след 2020 г. 

Новосъздадената индустриална зона „Загоре“ в Стара Загора беше представена по време на форума от изпълнителния директор Радослав Славчев и председателя на Съвета на директорите Стефан Шоселов. Предстои приемане на подробен устройствен план на индустриалната зона от Общинския съвет в Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg