Стартира Европейската седмица за изследване за ХИВ и вирусни хепатити

Стартира Европейската седмица за изследване за ХИВ и вирусни хепатити

Европейска седмица на тестването за ХИВ и вирусни хепатити ще бъде отбелязана в цялата страната от 28 регионални здравни инспекции, общини, учебни заведения, неправителствени организации, Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ и сдружение „ХепАктив“.

Европейската седмица се провежда вече шеста година. През 2015 г. дейностите бяха разширени с включването на изследванията за хепатити. Причината е, че инфектирането става по идентичен начин с този при ХИВ. Важно е хората, изложени на риск от ХИВ и/или хепатит, да знаят статуса си възможно най-скоро след заразяване. Напредъкът в лечението на тези инфекции осигурява на хората, живеещи с ХИВ и хепатит В, пълноценен и активен живот, а тези с хепатит С могат да бъдат излекувани напълно.

Двете кампании целят насърчаване и обединяване на усилията на различни институции и организации за популяризиране и разширяване на обхвата на знаещите статуса си хора. Друга цел е повишаване на осведомеността на населението за предимствата на тестването, ранното откриване и своевременното насочване на инфектираните лица към лечение. Инициативите дават и възможност на хората да се информират за начините на превенция на ХИВ и хепатити, с което да защитят себе си и своите близки.

Стигмата и дискриминацията все още възпират хората от ранно тестване, което налага предоставяне на достъпна информация за важността всеки да провери своя статус, при зачитане на достойнството и без осъдително отношение, независимо от споделените рискови практики.

Регионална здравна инспекция - Стара Загора, съвместно с БЧК, Превантивно-информационен център по зависимости, НСНЦ "Младежки глас“, сдружение „Свят без граници“, Община Стара Загора, Община Казанлък и сдружение „Самаряни“, организира кампания за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ с бързи тестове на следните места:

26 ноември – Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван
Павлов“ - Стара Загора;
27 ноември – пл. „Севтополис“ в Казанлък;
30 ноември – Младежки дом в Стара Загора.
Провеждане на обучително-превантивни дейности в учебни заведения в общините Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гълъбово, Мъглиж и Гурково. Анонимно и безплатно изследване за ХИВ, Хепатит В, Хепатит С и сифилис на медицински специалисти.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: