Специализираната прокуратура разпореди проверка в завод „Арсенал“ в Казанлък

Специализираната прокуратура разпореди проверка в завод „Арсенал“ в Казанлък

Специализираната прокуратура възложи на началника на служба „Контрол на общоопасните средства“ при Главна дирекция „Национална полиция” проверка в завод „Арсенал“ в Казанлък, заради иззетите на 4 декември 17 автомата „Калашников“, 15 пистолета „Макаров“ и 12 цеви за същия пистолет.

Има основания да се предполага, че са произведени в завода и незаконно са изнесени оттам.

В рамките на един месец службата трябва да представи обобщен доклад, в който да се отразят направените констатации, в т.ч. има ли извършени нарушения на нормативни актове, какви са били предприетите мерки и действия за отстраняване на закононарушенията, има ли последици от тези мерки, както и санкционирани ли са виновните лица.

С оглед на мащаба на проверката, в случай, че тя обективно не може да приключи в рамките на месец, Специализираната прокуратура трябва да бъде уведомена за причините, както и за възможния най-кратък срок за приключването ѝ.

www.infoz.bg  www.infoz.bg