За първи път в историята си Университетската болница в Стара Загора отчита печалба

С 6 млн. лева са намалени общите задължения на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – Стара Загора през 2018 г. и в през май 2019 г. те са 21 млн. лева. Това съобщи на пресконференция за представяне на Годишния финансов отчет изпълнителният директор проф. д-р Йовчо Йовчев.

yovcho yovchevПросрочените задължение на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” – Стара Загора в края на 2018 г. са в размер на 13,2 млн. лева, но за периода от една година сумата е намаляла с 3,2 млн. лева, като през декември 2017 г. тя е била 16,3 млн. лева. Болницата дължи най-големи суми за медикаменти, медицински консумативи и за вода, горива и електрическа енергия, но и точно тези просрочени задължения е успяла да погаси в най-голяма степен. През 2018 г. болницата е погасила дългове към свои доставчици в размер на 9,7 млн. лева, уточни проф. Йовчев. 4,8 млн. лева е сумата, която болницата е успяла да плати за погасяване на задължения от предходни години.

Болницата отчита и повишаване на приходите си през 2018 г. с близо 2,8 млн. лева, като общият размер на приходите е 25,3 млн. лева. Нарастването е с 12% спрямо 2017 г. На този фон се отчита намаляване на разходите спрямо година по-рано и през 2018 г. разходите на болницата са 24,4 млн. лева. Счетоводният резултат показва, че болницата завършва годината с печалба от 1 милион и 10 хиляди лева, а след облагане с данъци финансовият резултат е печалба от 705 хил. лева. Проф. д-р Йовчо Йовчев заяви, че 2018 г. е първата година от създаването на болницата през 1977 г., за която се отчита печалба.  

Университетската болница - Стара Загора е извършвала дейността си през 2018 г. с персонал от 908 души. Лекарите са 232-ма, като от тях 158 имат поне една специалност, 51 са с по две специалности, а трима са със по три специалности. В болницата работят и 236 медицински сестри, акушерки и лаборанти. Като цяло персоналът на болницата е намалял със 74 души спрямо предходната година, когато там са работили 980 медици.

Средната заплата в болницата е нараснала през миналата година с 86 лева и за 2018 г. тя е в размер на 950 лева, като увеличението е с 10%. Средната месечна заплата на медицинския персонал с висше образование се е повишила със 137 лева и достига 1397 лева. Средното заплащане на медицинските специалисти е нараснало с 14,5% през 2018 г. и е 949 лева за месец. Болницата няма финансови задължения към персонала към този момент, уточни проф. д-р Йовчо Йовчев.

През миналата година Спешното отделение на болницата е извършило 21 673 прегледа на пациенти. Броят им е съпоставим с този през 2017 г. Нараства обаче броят на приетите за лечение в болницата след спешни прегледи.  

Отделенията на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” – Стара Загора разполагат с 536 легла и през 2018 г., използваемостта им е 71%. Съпоставката с предходни години показва, че легловият фонд се използва по-ефективно и оптимално. Ръководството на болницата отчита, че престоят на болен за един ден струва 160 лева, а средно за лечението на един човек по време на престоя му са отделени по 848 лева.  

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема