Използването на природен газ намалява с десетки тонове вредните вещества във въздуха

Използването на природен газ намалява с десетки тонове вредните вещества във въздуха

Газификацията на клиентите на „Овергаз Мрежи“ намалява със средно 71 тона на ден вредните вещества във въздуха - фините прахови частици, серните и азотните оксиди, въглеродния оксид и летливите органични съединения. Резултатите са постигнали битовите и стопански потребители на компанията и са за 2018 г.

Това е резултат от заместването на неефективните и неекологични енергоизточници, които са използвали преди това за отопление или за подгряване на вода и готвене с природен газ. За миналата година атмосферните замърсители са били с близо 26 000 тона по-малко.

IMG 9118Тези данни представи Жасмина Русева, експерт „Екология и устойчиво развитие“ в „Овергаз Мрежи“ на дискусия за проблема със замърсяването на въздуха – основна тема в световен мащаб на Световния ден на околната среда. Събитието беше организирано от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, а Овергаз участва с примери за добри практики.

Жасмина Русева обясни, че с основната си дейност да предоставя екологична енергийна алтернатива, компанията е подобрила качеството на въздуха в 51 населени места. Освен че работи усилено за опазване на околната среда, дружеството реализира и други еко проекти. Един от тях е „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца”. За 20 години служителите на „Овергаз“ са залесили над 500 декара гори в рамките на проекта за възстановяване на българската гора.

„Опознай природата и я опазвай” е друга дългосрочна инициатива за екологичното образование, която се реализира с деца от 5-и и 6-и клас. „Дърветата трябва да бъдат живи” е проект, изцяло реализиран от служителите на компанията, които веднъж в месеца носят в офиса непотребна хартия, която Овергаз предава за рециклиране, а събраните средства биват дарявани на избрана кауза. През 2018 са предадени 2300 кг. хартия и са спасени 40 дървета. Служителите на компанията редовно полагат грижи и за екопътеката Драгалевци - Бояна.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24