Валидността на документите за самоличност се удължава с шест месеца

Валидността на документите за самоличност се удължава с шест месеца

Във връзка с въведените извънредни мерки, срокът на валидност на личните карти и свидителство за управление на моторни превозни средства, който изтича в периода 13 март 2020 г до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца, съобщи Светлана Ценева, директор на Дирекция „Български документи за самоличност”, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В посочения срок на удължаване, тези документи ще са валидни само и единствено на територията на страната. Тъй като предоставянето на административната услуга за издаване на български лични документи няма да преустанови своя режим на работа, по желание на гражданите ще могат да се издават нови документи и преди изтичането на този 6 месечен срок.

От Дирекция „Български документи за самоличност” отчитат рязък спад на подадените заявления, което означава, че гражданите спазват и се съобразяват с обявените противоепидемични мерки. Статистиката сочи, че на 9 март са приети молби за издаване на 5691 лични карти, 4302 паспорта и 1269 свидетелства за управление на моторни превозни средства, а на 23 март - 1071 лични карти, 295 паспорта и 271 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Най-голямото натоварване за подаване на молби за лични документи се очаква през м.август, а след това през периода ноември-декември.

С влизането в сила на самия закон се удължава автоматично срокът на валидност на документа. В случай на предстоящо пътуване, всеки гражданин може да си извади документ, както сега, така и след изтичане на карантина.

Удължава се срокът на валидност на документите на пребиваващите у нас чужденци с 6 месеца. Удължава се и срокът на валидност на документите на граждани на ЕС и техните семейства, които пребивават на територията на страната.

В параграф 11 в Закона за чужденците е предвидено тези, които пребивават продължително в страната - до 1 година и чийто срок изтича в периода на извънредното положение, да подадат документи 14 дни след изтичане на срока на извънредното положение, като този период няма да се счита за прекъсване и за нарушение. Същото важи и за чужденците, които не се намират на територията на страната и които са обвързани да се приберат до изтичане на разрешения срок. За тях е предвидено те да направят това до 14 дни след изтичане на извънредното положение. Например: студентите от Турция, които в момента не са на територията на България, но им изтича срокът за пребиваване, не трябва да бързат да го правят сега, това може да стане след изтичане на извънредното положение.

В момента в в домовете на Дирекция „Миграция“ в София и Любимец са настанени под 100 чужденци. Миграционната обстановка е спокойна, не се наблюдава увеличение на хора, незаконно успели да влязат в страната.
Спрямо всеки новопостъпил в домовете се налага каратинен период - няма връзка с адвокати, неправителствени организации. отделя се и от другите настанени в дома. Извършва се непрекъснат медицински контрол, уточни директорът старши комисар Николай Николов.

Ограничен е съпроводът на чужденците, принудително извеждани от страната, тъй като има риск за живота и здравето на служителите, които ги придружават.

За краткосрочно пребиваващите туристи до 3 месеца, след изтичане на този срок могат да напуснат страната. Ако по някакви причини не могат да направят това, трябва да се обърнат към териториалните звена на „Миграция”, за да им се удължи срокът. Дадени са указания на всички териториални звена за изпълнение на мерките.

Срокът за разрешителните за оръжие се удължава с два месеца след края на извънредното положение – уточни Дамян Димов, инспектор в Сектор „Контрол на общоопасните средства“ в Главна дирекция „Национална полиция“.

По този начин се избягва струпване на хора пред гишетата за издаване на документи в служба КОС.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема