Факултет на Тракийския университет участва в европейски проект за модна индустрия

Факултет на Тракийския университет участва в европейски проект за модна индустрия

Тракийски университет – Стара Загора, чрез Факултет „Техника и технологии“- Ямбол, е партньор по проект Fashion DIET „Програма по устойчива мода в университетите с обучение по текстил в Европа – разработване, прилагане и оценяване на обучителен модул за преподаватели“.

Той е финансиран по програма Еразъм+, КД203 „Стратегически партньорства във висшето образование“ под № 2020-1-DE01-KA203-005657 с период на изпълнение: 01.09.2020 - 31.08.2023 г.

Университети-партньори по проекта:

• Педагогически университет – Фрайбург, Германия – координатор
• Университет на Ройтлинген, Германия
• Технически университет „Георге Асаки“ – Яш, Румъния
• Тракийски университет – Стара Загора.

Проектът Fashion DIET предвижда разработването на нови инструменти за подобряване на ключовите компетенции на преподаватели, обучители, учители, студенти и на специалистите в областта на текстила и модата със следните интелектуални продукта:

1. Модул за допълнително образование;
2. Портал за информация и електронно обучение;
3. Учебни материали.

Целите са да се получат знания за устойчив моден дизайн; кроене с нулев или минимален остатък; използване на рециклирани материали; екологично производство и потребление: намаляване на вредното въздействие върху околната среда по цялата производствена, търговска и потребителска верига; социално ориентирано производство: производствени условия съвместими със здравните и екологични норми в страните от Европейския съюз, справедливо заплащане и социални придобивки по цялата производствена и търговска верига и други.

Дидактическото съдържание и методология ще бъдат разработени от четирите университети партньори от три държави: Педагогически университет – Фрайбург, Германия; Университет на Ройтлинген, Германия; Тракийски университет – Стара Загора, България; и Технически университет „Георги Асаки“ – Яш, Румъния. Университетските партньори ще разработят, тестват и оценяват учебни материали, базирани на най-съвременните научни познания в областта на текстила, модата и устойчивостта и дългогодишната традиция и опит в текстилното образование.

Онлайн се проведе и първата работна среща на партньорите по проекта.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема