ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 10,5% от електроенергията в страната през първите три месеца на 2021

Топлоелектрическата централа „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 10,5% от електроенергията за нуждите на вътрешния пазар за периода 1 януари – 31 март 2021 г. Произведената енергия се равнява на средното потребление за периода на над 1 милион български домакинства. Централата продължава да работи при спазване на най-строги санитарни и ограничителни мерки за сигурност, които бяха въведени във връзка с пандемията от ковид-19.

На територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ се извършва ежедневна дезинфекция, служителите са снабдени с допълнителни лични предпазни средства, а на работното им място е осигурено необходимото безопасно физическо разстояние. Централата разполага и с изготвен авариен план за действие, който предвижда работа при пълна изолация, в случай на рязка промяна в епидемичната обстановка в страната.

„Повече от година нашите мощности работят в условията на един нов и до миналата година непознат риск за сигурността на служителите и процесите. Взехме без отлагане необходимите мерки и реорганизирахме дейността си на всички нива, за да гарантираме, че централата ще продължи да осигурява надеждно електроенергия. Оперативните резултати са показателни, че сме намерили устойчиви решения в тези времена на изпитание и продължаваме да допринасяме за енергийната сигурност на страната“, заяви Красимир Ненов, изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Maritsa1

cg10

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда годишно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема