Каква е инфлацията в България?

Индексът на потребителските цени за юли 2021 г. спрямо юни 2021 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%. Инфлацията от началото на годината (юли 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 2.3%, а годишната инфлация за юли 2021 г. спрямо юли 2020 г. е 3.0%. Средногодишната инфлация за периода август 2020 – юли 2021 г. спрямо периода август 2019 – юли 2020 г. е 1.1%, съобщи Националният статистически институт.

inflatsiya 08 2021

През юли 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили по следния начин:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки – намаление с 0.3%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.1%;
 • облекло и обувки – намаление с 2.0%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 2.7%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – увеличение с 0.1%;
 • здравеопазване – увеличение с 0.1%;
 • транспорт – увеличение с 2.8%;
 • съобщения – намаление с 0.4%;
 • развлечения и култура – увеличение с 4.2%;
 • образование – цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели – увеличение с 1.1%;
 • разнообразни стоки и услуги – цените остават на равнището от миналия месец.

През юли 2021 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз – с 0.9%, брашно – с 1.2%, хляб – с 0.6%, месо от домашни птици – с 2.3%, малотрайни и трайни колбаси – съответно с 0.2 и 0.5%, пълномаслено и нискомаслено прясно мляко – съответно с 1.0 и 1.2%, кисели млека – с 0.7%, сирене – с 0.5%, кашкавал – с 1.5%, извара – с 0.4%, яйца – с 1.5%, ябълки – с 1.6%, цитрусови и южни плодове – с 3.4%, зрял лук – с 1.1%, зрял боб – с 0.6%, леща – с 1.2%, захар – с 0.1%, шоколад и шоколадови изделия – с 1.4%, оцет – с 2.0%, газирани напитки – с 1.1%, плодови сокове – с 0.9%, ракии – с 0.8%, вина – с 0.1%, бира – с 0.7%, и други.

През юли 2021 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: месо от едър рогат добитък – с 1.8%, свинско месо – с 1.8%, мляно месо (кайма) – с 1.0%, млечни масла – с 1.0%, маргарин – с 3.7%, олио – с 1.4%, праскови и кайсии – с 18.6%, домати – с 6.7%, краставици – с 1.7%, зеле – със 17.9%, зрял чесън – с 0.6%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) – с 0.8%, маслини – с 0.5%, гъби – с 0.7%, картофи – с 19.2%, сладолед – с 2.0%, пресни зеленчукови подправки – с 0.3%, кафе – с 0.8%, минерална вода – с 0.6%, и други.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: материали за ремонт и поддържане на жилище – с 0.6%, електроенергия – с 4.4%, централно газоснабдяване – с 6.3%, газообразни горива за битови нужди – с 1.8%, топлинна енергия за подгряване на вода – с 19.2%, перални и съдомиялни машини – с 0.3%, готварски печки – с 1.1%, бойлери – с 0.3%, други почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на дома) – с 2.6%, дизелово гориво – с 3.8%, автомобилен бензин А95Н – с 3.9%, автомобилен бензин А100Н – с 3.3%, газ пропан – бутан за ЛТС – с 3.9%, метан за ЛТС – с 5.2%, услуги по обществено хранене – с 0.4%, и други.

През юли 2021 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло – с 2.7%, обувки – с 0.8%, хладилници – с 1.2%, климатични инсталации – с 0.4%, прахосмукачки – с 1.2%, препарати за почистване на съдове – с 1.6%, прахове за пране – с 0.3%, мобилни телефонни апарати – с 0.3%, телевизори – с 0.2%, таблети и лаптопи – съответно с 0.2 и 1.0%, цветарство – с 2.6%, продукти за лична хигиена – с 1.0%, козметични продукти – с 0.1%, и други.

През юли 2021 г. цените на лекарствените продукти са се увеличили с 0.1%, а цените на лекарските и стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец.

 

Хармонизираният индекс на потребителските цени за юли 2021 г. спрямо юни 2021 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Инфлацията от началото на годината (юли 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 2.4%, а годишната инфлация за юли 2021 г. спрямо юли 2020 г. е 2.2%. Средногодишната инфлация за периода август 2020 – юли 2021 г. спрямо периода август 2019 – юли 2020 г. е 1.0%.

Според хармонизирания индекс на потребителските цени през юли 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили така:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки – намаление с 0.2%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.1%;
 • облекло и обувки – намаление с 2.1%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 2.3%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – увеличение с 0.1%;
 • здравеопазване – увеличение с 0.1%;
 • транспорт – увеличение с 2.5%;
 • съобщения – намаление с 0.4%;
 • развлечения и култура – увеличение с 0.7%;
 • образование – цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели – увеличение с 3.2%;
 • разнообразни стоки и услуги – увеличение с 0.1%.

Индексът на цените за малката кошница за юли 2021 г. спрямо юни 2021 г. е 100.4%, а от началото на годината (юли 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 101.5% (табл. 3 от приложението). През юли 2021 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-ниско доходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

 • хранителни продукти – намаление с 0.7%;
 • нехранителни стоки – намаление с 0.1%;
 • услуги – увеличение с 3.1%.

 

Методологични бележки на Националния статистически институт

Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t – 1.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки. При изчисляването му за 2021 г. за тегла се използват данни за крайните парични потребителски разходи на домакинствата (КППРД) – вътрешна концепция за 2019 г., които са преразгледани и актуализирани, за да бъдат представителни за
2020 г., следвайки методологичните препоръки на Евростат относно конструирането на теглата на ХИПЦ в случай на големи промени на разходите на потребителите[1].

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/2010 от началото на 2016 г. беше сменена базисната година за ХИПЦ и всички индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и са публикувани на сайта на НСИ (www.nsi.bg).

Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социално полезни и жизнено необходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-ниско доходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. Този индекс в година t се изчислява с тегла от година t – 1.

Верижните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо предходния месец. Верижните индекси на потребителските цени са измерители на месечната инфлация.

12-месечните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо същия месец на предходната година. 12-месечните индекси на потребителските цени са измерители на годишната инфлация.

Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината измерват изменението на цените през текущия месец спрямо декември на предходната година. Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината са измерители на натрупаната инфлация от началото на годината. През декември всяка година 12-месечният индекс и индексът с натрупване от началото на годината са равни.

Средногодишните индекси на потребителските цени измерват средното изменение на цените за дванадесетте месеца на текущата година спрямо средното изменение на цените за дванадесетте месеца на предходната година. Средногодишните индекси на потребителските цени са измерители на средногодишната инфлация.