Инфлацията в България през декември 2021 г. на годишна база е 7,8%

Инфлацията в България през декември 2021 г. на годишна база е 7,8%

Индексът на потребителските цени за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 100,9%, т.е. месечната инфлация е 0,9%. Годишната инфлация за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 7,8%. Средногодишната инфлация за периода януари – декември 2021 г. спрямо периода януари – декември 2020 г. е 3,3%, показват данните на Националния статистически институт.

През декември 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили така:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 1.4%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.4%;
 • облекло и обувки – намаление с 0.8%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 0.7%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – увеличение с 1.0%;
 • здравеопазване – увеличение с 0.1%;
 • транспорт – увеличение с 0.7%;
 • съобщения – намаление с 0.3%;
 • развлечения и култура – увеличение с 4.7%;
 • образование – цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели – увеличение с 0.9%;
 • разнообразни стоки и услуги – намаление с 0.1%.

През декември 2021 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз – с 3.2%, брашно – с 3.7%, хляб – с 3.1%, месо от едър рогат добитък – с 0.8%, свинско месо – с 0.4%, месо от домашни птици – с 0.8%, малотрайни и трайни колбаси – съответно с 1.0 и 1.1%, прясна и охладена риба – с 1.4%, пълномаслено и нискомаслено прясно мляко – съответно с 1.1 и 0.8%, кисело мляко – с 1.2%, сирене – с 1.9%, кашкавал – с 1.3%, извара – с 1.1%, яйца – с 2.2%, млечни масла – с 4.1%, олио – с 0.6%, краставици – с 26.4%, зеле – с 4.5%, зрял лук и чесън – съответно с 12.4 и 3.6%, зелен лук и праз – с 3.9%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) – с 3.5%, маслини – с 5.2%, гъби – с 1.5%, зрял боб – с 1.3%, леща – с 2.9%, картофи – с 4.5%, захар – с 2.2%, оцет – с 0.5%, сол – с 1.7%, кафе – с 1.2%, чай – с 3.6%, минерална вода – с 0.4%, плодови сокове – с 2.8%, вина – с 0.8%, бира – с 2.8%, и други.

През декември 2021 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: мляно месо (кайма) – с 0.7%, маргарин – с 1.1%, ябълки – с 3.5%, цитрусови и южни плодове – с 9.1%, домати – с 0.9%, листни зеленчуци – с 5.4%, шоколад и шоколадови изделия – с 0.4%, газирани напитки – с 1.2%, ракии – с 0.8%, и други.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: материали за ремонт и поддържане на жилище – с 1.9%, централно газоснабдяване – със 7.9%, газообразни горива за битови нужди – с 1.2%, въглища – с 9.8%, дърва за отопление – с 0.5%, перални и съдомиялни – с 1.9%, климатични инсталации – с 1.6%, други почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на дома) – с 0.7%, прахове за пране – с 2.3%, резервни части за ЛТС – с 0.6%, дизелово гориво – с 0.1%, газ пропан-бутан за ЛТС – с 1.1%, метан за ЛТС – с 2.8%, телевизори – с 0.8%, лаптопи – с 1.2%, цветарство – с 1.7%, услуги по обществено хранене – с 0.7%, услуги по краткосрочно настаняване – с 6.0%, фризьорски услуги – с 0.3%, и други.

През декември 2021 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло и обувки – съответно с 1.0 и 0.5%, готварски печки – с 0.3%, препарати за почистване на съдове – с 1.9%, гуми за автомобили и велосипеди – с 0.3%, автомобилен бензин А95Н – с 0.6%, автомобилен бензин А100Н – с 0.7%, стоки за домашни любимци – с 1.4%, електронни игри – с 10.3%, продукти за лична хигиена – с 0.2%, козметични продукти – с 0.4%, автомобилни застраховки – с 0.1%, и други.

През декември 2021 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарските и стоматологичните услуги съответно с 0.5 и 0.2%, а цените на лекарствените продукти остават на равнището от предходния месец.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

Хармонизираният индекс на потребителските цени за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%. Годишната инфлация за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 6.6% (табл. 2 от приложението). Средногодишната инфлация за периода януари – декември 2021 г. спрямо периода януари – декември 2020 г. е 2.8%.

Според ХИПЦ през декември 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили така:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 1.3%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.3%;
 • облекло и обувки – намаление с 0.8%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 0.8%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – увеличение с 1.0%;
 • здравеопазване – увеличение с 0.1%;
 • транспорт – увеличение с 1.1%;
 • съобщения – намаление с 0.3%;
 • развлечения и култура – увеличение с 1.3%;
 • образование – цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели – увеличение с 1.8%;
 • разнообразни стоки и услуги – увеличение с 0.1%.

 


Методологични бележки на Националния статистически институт

 

Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t – 1.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки. При изчисляването му за 2021 г. за тегла се използват данни за крайните парични потребителски разходи на домакинствата (КППРД) – вътрешна концепция за 2019 г., които са преразгледани и актуализирани, за да бъдат представителни за
2020 г., следвайки методологичните препоръки на Евростат относно конструирането на теглата на ХИПЦ в случай на големи промени на разходите на потребителите[1].

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/2010 от началото на 2016 г. беше сменена базисната година за ХИПЦ и всички индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и са публикувани на сайта на НСИ (www.nsi.bg).

Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. Този индекс в година t се изчислява с тегла от година t – 1.

Верижните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо предходния месец. Верижните индекси на потребителските цени са измерители на месечната инфлация.

12-месечните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо същия месец на предходната година. 12-месечните индекси на потребителските цени са измерители на годишната инфлация.

Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината измерват изменението на цените през текущия месец спрямо декември на предходната година. Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината са измерители на натрупаната инфлация от началото на годината. През декември всяка година 12-месечният индекс и индексът с натрупване от началото на годината са равни.

Средногодишните индекси на потребителските цени измерват средното изменение на цените за дванадесетте месеца на текущата година спрямо средното изменение на цените за дванадесетте месеца на предходната година. Средногодишните индекси на потребителските цени са измерители на средногодишната инфлация.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg