НСИ обяви инфлацията и индекси на потребителските цени за октомври 2021 г.

Индексът на потребителските цени за октомври 2021 г. спрямо септември 2021 г. е 101.8%, т.е. месечната инфлация е 1.8%. Инфлацията от началото на годината (октомври 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 5.4%, а годишната инфлация за октомври 2021 г. спрямо октомври 2020 г. е 6.0%. Средногодишната инфлация за периода ноември 2020 – октомври 2021 г. спрямо периода ноември 2019 – октомври 2020 г. е 2.1%.

inflatsiya

От Националния статистически институт съобщават, че през октомври 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 1.6%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.3%;
 • облекло и обувки – увеличение с 8.3%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 3.0%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – увеличение с 1.1%;
 • здравеопазване – увеличение с 0.2%;
 • транспорт – увеличение с 2.5%;
 • съобщения – намаление с 0.2%;
 • развлечения и култура – увеличение с 3.2%;
 • образование – намаление с 0.2%;
 • ресторанти и хотели – увеличение с 0.8%;
 • разнообразни стоки и услуги – увеличение с 0.3%.

През октомври 2021 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз – с 2.2%, брашно – с 0.6%, хляб – с 3.4%, месо от едър рогат добитък – с 3.5%, свинско месо – с 1.1%, малотрайни и трайни колбаси – съответно с 0.7 и 0.6%, мляно месо (кайма) – с 2.3%, пълномаслено прясно мляко – с 1.8%, кисело мляко – с 1.2%, сирене – с 2.4%, кашкавал – с 3.3%, извара – с 3.8%, яйца – с 3.4%, млечни масла – с 3.2%, маргарин – с 0.9%, олио – с 2.7%, грозде – с 6.0%, домати – с 5.3%, пипер – с 5.0%, зрял лук – с 2.4%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) – с 2.6%, маслини – с 2.9%, гъби – с 3.6%, зрял боб – с 2.2%, леща – със 7.6%, картофи – с 1.4%, захар – с 4.6%, оцет – с 3.9%, сол – с 1.9%, кафе и чай – съответно с 2.0 и 0.5%, минерална вода – с 1.3%, плодови сокове – с 2.1%, ракии – с 2.1%, вина – с 0.3%, бира – с 1.0%, и други.

През октомври 2021 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: замразена риба – с 0.3%, нискомаслено прясно мляко – с 0.1%, ябълки – с 3.8%, цитрусови и южни плодове – с 3.5%, краставици – с 1.8%, зеле – с 3.7%, зрял чесън – с 0.7%, сладка, мармалади и мед – с 0.1%, готови ястия от хранителни магазини и супермаркети – с 0.9%, газирани напитки – с 0.4%, и други.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: облекло и обувки – съответно с 8.3 и 8.5%, материали за ремонт и поддържане на жилище – с 1.7%, централно газоснабдяване – с 26.5%, газообразни горива за битови нужди – със 7.5%, въглища – с 18.9%, дърва за отопление – с 9.6%, мебели – с 3.2%, готварски печки – с 1.3%, бойлери – с 3.0%, прахове за пране – с 0.4%, дизелово гориво – с 4.7%, автомобилен бензин А95Н – с 4.0%, автомобилен бензин А100Н – с 3.4%, газ пропан-бутан за ЛТС – с 9.7%, метан за ЛТС – с 20.8%, телевизори – с 1.0%, вестници – с 4.5%, услуги по обществено хранене – с 1.0%, продукти за лична хигиена – с 0.4%, автомобилни застраховки – с 0.3%, и други.

През октомври 2021 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: хладилници – с 0.1%, препарати за почистване на съдове – с 1.7%, принадлежности за ЛТС – с 1.8%, услуги за достъп до интернет и пренос на данни – с 0.1%, цифрови фотоапарати – с 0.4%, стоки за домашни любимци – с 1.6%, художествена литература – с 1.6%, услуги по краткосрочно настаняване – с 3.5%, козметични продукти – с 0.2%, застраховки, свързани с жилището – с 2.4%, и други.

През октомври 2021 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарствените продукти с 0.3%, а цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили с по 0.1%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за октомври 2021 г. спрямо септември 2021 г. е 101.3%, т.е. месечната инфлация е 1.3%. Инфлацията от началото на годината (октомври 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 4.6%, а годишната инфлация за октомври 2021 г. спрямо октомври 2020 г. е 5.2% (табл. 2 от приложението).

Средногодишната инфлация за периода ноември 2020 – октомври 2021 г. спрямо периода ноември 2019 – октомври 2020 г. е 1.8%.

Според хармонизирания индекс на потребителските цени през октомври 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 1.4%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.4%;
 • облекло и обувки – увеличение със 7.7%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 2.4%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – увеличение с 1.4%;
 • здравеопазване – увеличение с 0.2%;
 • транспорт – увеличение с 1.5%;
 • съобщения – намаление с 0.2%;
 • развлечения и култура – увеличение с 1.1%;
 • образование – намаление с 0.3%;
 • ресторанти и хотели – цените остават на равнището от миналия месец;
 • разнообразни стоки и услуги – увеличение с 0.2%.

Индексът на цените за малката кошница за октомври 2021 г. спрямо септември 2021 г. е 101.7%, а от началото на годината (октомври 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 104.8% (табл. 3 от приложението).

През октомври 2021 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

 • хранителни продукти – увеличение с 1.7%;
 • нехранителни стоки – увеличение с 3.1%;
 • услуги – цените остават на равнището от миналия месец.

 

Методологични бележки

Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t – 1.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки. При изчисляването му за 2021 г. за тегла се използват данни за крайните парични потребителски разходи на домакинствата (КППРД) – вътрешна концепция за 2019 г., които са преразгледани и актуализирани, за да бъдат представителни за
2020 г., следвайки методологичните препоръки на Евростат относно конструирането на теглата на ХИПЦ в случай на големи промени на разходите на потребителите[1].

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/2010 от началото на 2016 г. беше сменена базисната година за ХИПЦ и всички индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и са публикувани на сайта на НСИ (www.nsi.bg).

Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. Този индекс в година t се изчислява с тегла от година t – 1.

Верижните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо предходния месец. Верижните индекси на потребителските цени са измерители на месечната инфлация.

12-месечните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо същия месец на предходната година. 12-месечните индекси на потребителските цени са измерители на годишната инфлация.

Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината измерват изменението на цените през текущия месец спрямо декември на предходната година. Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината са измерители на натрупаната инфлация от началото на годината. През декември всяка година 12-месечният индекс и индексът с натрупване от началото на годината са равни.

Средногодишните индекси на потребителските цени измерват средното изменение на цените за дванадесетте месеца на текущата година спрямо средното изменение на цените за дванадесетте месеца на предходната година. Средногодишните индекси на потребителските цени са измерители на средногодишната инфлация.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24