Високата цена на тока предизвиква рекорден ръст на производствените цени в България

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2021 г. нараства с 35,4% в сравнение със същия месец на 2020 г. Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 67%, в преработващата промишленост – със 18%, и в добивната промишленост – със 17%.

Спрямо ноември 2020 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти – с 54%, производството на основни метали – с 50%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 27%, производството на изделия от каучук и пластмаси – с 14%, производството на електрически съоръжения – с 13%.

Това е ново рекордно увеличение на цените на производител, откакто през 2001 г. започва да се води тази статистика. Само за месец поскъпването е с 8,4%, става ясно от данни на Националния статистически институт за миналия месец. Тези данни потвърждават прогнозите за ускоряваща се инфлация през следващите месеци.

ceni 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема