От 1 юли токът за клиентите на ЕВН поскъпва с 3%

От 1 юли токът за клиентите на EVN България поскъпва с 3%

Комисията за енергийно и водно регулиране реши окончателно с колко ще поскъпнат токът, парното и топлата вода за битовите потребители от 1 юли. Съгласно решението от днес цената на тока се увеличава средно с 2,9%. За клиентите на ЧЕЗ увличението е с 2,9%, на EVN България – 2,97%, а при Енерго-ПРО е 2,8%.

В свое Решение №Ц-19 от 01.07.2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нови цени на електрическата енергия за битови и небитови клиенти, присъединени към мрежа „ниско напрежение“ в Югоизточна България в сила от 1.07.2019 г. Според Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране крайните цени с ДДС за битови клиенти в Югоизточна България са както следва:

  • Дневна тарифа 0,22238 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е увеличение 2,97% спрямо досегашната цена от 0,21596 лв. (с ДДС) / кВтч.
  • Нощна тарифа 0,12636 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е увеличение с 2,97% спрямо досегашната цена от 0,12271 лв. (с ДДС) / кВтч.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2019 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2019 г. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане - съобщават от EVN България.

Сметките за парно и топла вода ще се увеличат средно с 3,53%. Най-много ще поскъпне топлоподаването в Габрово – 9,93%, и в Разград – 8,59%. След тях са Пловдив – 7,4%, Бургас – 7,36%, Велико Търново – 6,62%, Плевен – 6,03%.Това обяви на брифинг пред журналисти председателят на регулатора Иван Иванов.

В София поскъпването на парното е по-малко от средното – 3,06%, а най-малко повишение ще има във Варна – под 2%.

Цените на тока и парното бяха променяни последно през октомври 2018 г. "Увеличението трябва да бъде единствено в рамките на инфлацията между месец април 2018 г. и месец април 2019 г. Инфлацията е 3,7%, а предложението, което прави Комисията, се ограничава до 3,5%", обясни председателят на КЕВР Иван Иванов.

След обявената по-ниска цена на природния газ за третото тримесечие председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране съобщи, че ако тенденцията се запази, това може да забави планираното поскъпване на парното и на топлата вода. „Комисията за енергийно и водно регулиране има право на всеки тримесечен период, когато по начало се актуализира цената на природния газ, да се произнесе и с промяна на цялата топлинна енергия“, допълни Иван Иванов.

Иванов обясни още, че има увеличение на приходите за въглеродни емисии на европейската платформа с 5% от произведената в страната електроенергия и те постъпват във фонда "Сигурност на енергийната система. „Отчетено е и намаляването на цената на природния газ, който е основно гориво. Когато Комисията може да коригира цените в полза на обществото - това се прави", каза още председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Във връзка с повишените цени от EVN България съобщават следното:

Както при всяка смяна на цени досега, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2019 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2019 г.

Предвид очакваното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за нови цени на електроенергията от 1 юли 2019 г. EVN България предоставя на своите клиенти възможност сами да отчетат електромерите си и да предоставят данните на дружеството. Самоотчитането се извършва по желание на клиентите без да отменя осъществяването на регулярен месечен отчет на електромерите от страна на дружеството.

Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, следва да попълнят показанията на електромерите си на 1 юли 2019 г. в декларация, която се предоставя и попълва в EVN Офис. Приемане на декларациите ще се извършва в периода 1 юли (понеделник) – 3 юли 2019 г. (сряда) включително.

При попълването се посочват ИТН (измервателна точка номер) и клиентски номер, които фигурират във всяка една фактура. Желателно е клиентите да оставят и актуален телефон в случай на грешно подадени показания. На база на предоставените данни от самоотчета дружеството ще фактурира консумираната електроенергия до 30 юни 2019 г. включително по старите цени, а от 1 юли 2019 г. – по новите тарифи, определени от КЕВР.

За всички клиенти, които не пожелаят да отчетат сами електромерите си към 1 юли 2019 г. ще важи следният принцип, който се прилага при смяна на цени:

  • Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юни 2019 г. до 30 юни 2019 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период
  • Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 юли 2019 г. до датата на отчитане през юли 2019 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.

Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2019 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2019 г.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема