ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД поиска 92-процентен ръст в цената на електроенергията

Сериозно покачване в цената на електроенергията искат производителите и доставчиците от 1 юли 2019 г., показват данните, които Комисията за енергийно и водно регулирате публикува, след получените заявки от компаниите. Електроразпределителните дружества са заявили по-високи цени както за дневната тарифа, така и за нощната.

От „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са поискали дневната електроенергия да поскъпне с 3,5%, а нощната тарифа да се увеличи с 67,6 на сто.

„EVN България“ иска ръст в цената от 0,5% при дневната тарифа и 1,1% при нощната.

От заявлението на „Енерго-Про“ става ясно, че дружеството иска покачване на цените от 0,3% за дневната и 0,6% за нощната енергия.

При държавните компании, произвеждащи електроенергия, най-сериозно поскъпване на електричеството искат от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 92%.

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД иска токът да поскъпне с 3%, докато „Национална електрическа компания“ ЕАД търси ръст при цената в размер на 1%.

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД предлага цената за пренос да се увеличи с 34%, докато тази за достъп да добави 6% към стойността си.

Евентуалното поскъпване на електроенергията от 1 юни до голяма степен зависи от дейността и финансовото състояние на централите от комплекса Марица изток, използващи лигнитни въглища, и в голяма степен на ТЕЦ „ТЕЦ Марица Изток 2“, която е принудена да купува квоти за емисии парникови газове с непрекъснато растящи цени.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема