Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ е с отлични резултати година след създаването си

Близо 50 учени от различни научни институции, начело с Тракийски университет – Стара Загора, се събраха на годишен отчет по Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“. Те отчетоха отлични резултати по работните научни пакети и поставените им амбициозни задачи в иновациите при отглеждането и развъждането на животни.

Част от достигнатите постижения на този етап в разработването на прототипи, патенти, тримерни модели, профилирани услуги за интелигентно и ефективно животновъдство; публикации в специализирани списания (включително в топ 10 на класацията на Thompson-Reuters WoS); организиране на мероприятия във високо специализирана среда и апаратура, активна работа с млади учени и изследователи, подадени проектни предложения към Фонд научни изследвания, „Еразъм+“ и „Хоризонт Европа“.

Работните екипи на Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ споделят опит, натрупани знания и чертаят нови перспективи. „Уверено правим последващи планове, стъпили здраво на основите на екипност и добро сътрудничество, конкретни резултати и научни постижения, иновативност провокирана от потребностите на реалния сектор“ – казаха инициаторите на форума.

На база постигнатите вече резултати Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ има готовност да надгражда дефинираните цели и приоритети  за реализирането на интелигентните решения в животновъдния сектор.

От Тракийския университет припомнят, че през март 2021 година, стартира Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“, финансирана от Министерството на образованието и науката. Тракийският университет оглавява консорциума, съставен от водещи академични институции в България: Аграрен университет – Пловдив; Технически университет – София; Русенски университет „Ангел Кънчев“; Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН; Институт по механика към БАН; Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“; Селскостопанска академия. Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдното направление на иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда.

inzivo

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема