От началото на 2016 г. трябва да заработи либерализираният пазар на електроенергия

„Общите усилия на всички заинтересовани страни и конструктивният диалог са задължителни условия за успешно преминаване към либерализиран пазар на електроенергия в страната.“ Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Тя участва в първата от поредица работни срещи, посветени на бъдещата либерализация. В отриването на дискусията участваха вицепремиерът Томислав Дончев, изпълнителните директори на Българския енергиен холдинг Жаклен Коен и на Българската независима енергийна борса Константин Константинов, както и председателят на КЕВР Иван Иванов.

Теменужка ПетковаПеткова припомни, че един от основните приоритети на правителството в енергийната област е именно либерализацията на пазара. „Тя ще постави целия сектор в качествено нова ситуация, в която отношенията ще се регулират единствено от пазара“, подчерта енергийният министър. При либерализиран пазар Националната електрическа компания ще изгуби ролята си на обществен доставчик, а Комисията за енергийно и водно регулиране вече ще определя само цените за пренос, за достъп до мрежата и за задължения към обществото. Цената на електроенергията обаче ще се определя изцяло от пазара.

Министър Петкова припомни пред участниците в дискусията основните етапи при подготовката за въвеждане на либерализиран пазар на електроенергия в страната. В началото на миналата година бе създаден борсовият оператор - „Българска независима енергийна борса“ като дъщерна компания на БЕХ. В края на 2014 г. дружеството получи лиценз за търговия, а през април 2015 г. сключи договор с „Нордпул спот“ – най-големия борсов оператор в Европа. „Разчитаме много и на експертизата на Световната банка при определянето на бъдещия модел на пазара“, каза още министър Петкова, припомняйки, че през м. август бе сключен договор за това с международната финансова институция. „Очакваме междинен доклад на Световната банка“, на база на който ще се изготвят законодателни промени“, допълни още Теменужка Петкова.

Според разчетите на правителството либерализираният борсов пазар в страната трябва да заработи от началото на следващата година. Предстои провеждането на още работни срещи, на които ще се обсъжда всеки етап от преминаването към пълна либерализация на пазара.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерство на енергетиката)

На подобна тема