Инфлацията стопява ръста на доходите в България

Инфлацията стопява ръста на доходите в България

Увеличението на разходите на домакинствата в България през второто тримесечие на 2022 г. изпреварва ръста на доходите с 1,3 процентни пункта, сочат данните на Националния статистически институт. Общият доход средно на човек от домакинство в България през тримесечието е 2207 лева и нараства с 16,5% спрямо същото тримесечие на 2021 г. Същевременно общият разход е 1962 лева и се увеличава със 17,8% на годишна база.

През тримесечието доходът от работна заплата нараства средно със 7,7% на годишна база до 1193 лева, а доходът от самостоятелна заетост се увеличава с 1,7% до 96 лева. Доходите от пенсии се повишават с 39,1% до 760 лв., докато тези от социални обезщетения и помощи нарастват с 5,2% до 48 лева.

Най-висок дял има доходът от работна заплата (54,1%), следван от доходите от пенсии (34,4%) и от самостоятелна заетост (4,3%). Спрямо второто тримесечие на миналата година относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 4,4 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост – с 0,7 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии нараства с 5,5 процентни пункта.

Най-голям дял от общите разходи формират тези за храна и безалкохолни напитки (31,2%), следвани от разходите за жилище (17,3%), данъци и социални осигуровки (12,8%) и транспорт и съобщения (12,3%).

Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) средно на лице от домакинство се увеличават с 20% до 339 лв., а тези за храна и безалкохолни напитки нарастват с 19,3% до 612 лв. Още по-силен ръст бележат разходите за транспорт и съобщения, които нарастват с 27% до 242 лв., както и тези за здравеопазване – с 25,8% до 125 лв. Поравно се увеличават разходите за алкохолни напитки и цигари (с 11,6% до 78 лв.) и разходите за облекло и обувки (с 11,4% до 68 лв.).

Разходите за свободно време, културен отдих и образование се повишават с 16 на сто до 72 лв., а тези за данъци и социални осигуровки – с 6,4% до 251 лв. Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия – от 19,6 на 18,9 кг, зеленчуци – от 20,3 на 19,4 кг и плодове – от 10,3 на 9,7 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, яйца и захар, показват данните на Националния статистически институт.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема