Контролът върху качеството на водата в град Стара Загора е засилен

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора по водоснабдителната мрежа на територията на града от Регионална здравна инспекция информират, че продължава да се извършва засилен контролен мониторинг „при крана на потребителя“ на територията на град Стара Загора.На 08.10.2022 г. служители на РЗИ – Стара Загора извършиха извънредно пробонабиране от 9 пункта, разположени в четири различни зони за водоснабдяване в града.

water

Резултатите от направения анализ не показаха отклонения от изискванията за качество, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, (ДВ. бр.30/2001 г. изм. и доп. ДВ. бр.6/16.01.2018 г.).

РЗИ – Стара Загора ще продължи да осъществява засилен контрол на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в град Стара Загора, като извършва вземане на проби от чешми на потребители, съгласно изискванията на Наредба № 9.

Информираме ви, че през предходната седмица от 03.10.2022 г. до 09.10.2022 г. в област Стара Загора няма регистрирана повишена заболяемост от чревни инфекции, свързани с консумация на питейна вода. За периода са регистрирани два вероятни случая на Вирусен хепатит, един за гр. Стара Загора и един за с. Горно Ботево, община Стара Загора и един потвърден случай на Ентероколит с причинител Клостридиум дефициле в гр. Стара Загора.

В РЗИ – Стара Загора няма постъпила информация от общопрактикуващи лекари за регистрирани случаи на чревни инфекции на лица от пациентските им листи.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема