Заради естествен уран над нормата се забранява употребата на питейната вода в село Казанка за пиене и готвене

При мониторинг на водата, извършен на централен водоизточник в село Казанка, е установено наличие на естествен уран в питейна вода в старозагорското село Казанка. Това налага временни ограничения за използването ѝ от хората.

Отклонението от химичните показатели на водата за питейно-битови цели (съгласно Приложение №1 на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването) е констатирано чрез два анализа, направени в лаборатория на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките в София. Водата от двата водоизточника показват концентрации от 0,055 милиграма на литър (mg/l) - за ниската зона и от 0,045 mg/l (за високата зона). Тези стойности са над максималната от 0,03 mg/l на естествен уран. Село Казанка се намира на 23 километра по шосе западно от Стара Загора.

piteyna voda uran kazankaВъв връзка с това Регионалната здравна инспекция – Стара Загора направи предписание (до подобряване качествата на питейната вода) за временно ограничаване на ползването на водата за питейни нужди и за готвене, което влиза в сила веднага, уточни директорът на РЗИ – Стара Загора д-р Златина Нанева.

Издаденото предписание е изпратено днес, 17 март 2018 г., за изпълнение от ВиК – Стара Загора. Водоснабдителното дружество трябва да достави на населението в село Казанка вода за питейно-битови цели, отговаряща на изискването на Наредба №9 на Министерство на здравеопазването. ВиК има задължение също и да уведоми хората за временното ограничение. Водата в село Казанка не се спира.

Нови проби от два водоизточника и взети от домакинство ще бъдат изпратени в Национален център по радиобиология и радиационна защита, за да бъде изследвана отново концентрацията на естествен уран, се казва в прессъобщение, изпратено от РЗИ - Стара Загора.

 

Информация от главен експерт инжинер-химик Дорина Венелинова, дирекция Лабораторни изследвания в Регионалната здравна инспекция - Стара Загора

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема