Наличие на естествен уран над нормата налага ограничения за ползването на питейната вода в село Казанка

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД осигурява с водоноска вода за питейно-битови нужди в старозагорското село Казанка. Регионалната здравна инспекция издаде предписание водата да не се използва за пиене и готвене.

Причина за въведената временна мярка е отклонение в показателите на естествения уран в питейната вода в селото, в което живеят около 100 души. Направени анализи в лаборатория на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките от два водоизточника показват концентрации от 0,055 милиграма на литър и 0,045 милиграма на литър при максимална 0,03 милиграма на литър.

„Извършен е и мониторинг на параметричната стойност на индикативната доза за установяването съдържанието на радиоактивни нуклеиди. Резултатите показаха, че индикативната доза не е завишена. Нямаме основание да се притесняваме за повишаване на радиологичните показатели. Имаме само химично замърсяване за естествен уран” – каза инжинер-химик Дорина Венелинова, главен експерт в Дирекция „Лабораторни изследвания” при Регионална здравна инспекция - Стара Загора.

uran voda kazanka„Не пием, не готвим, взимаме вода от водоноската и купуваме минерална от магазина” – каза Танка Стойчева, жител на село Казанка. „Да кажем, че не е чак толкова опасно, но трябва да се установи откъде идва този уран” – коментира Павлина Андонова.

Ограничаването на ползването на водата в село Казанка за пиене и готвене е временна мярка, съобщиха от здравната инспекция. Новите проби от два водоизточника ще бъдат изпратени в Националния център по радиобиология и радиационна защита, за да бъде изследвана отново концентрацията на естествен уран във водата. Очаква се резултатите да бъдат готови след месец.

Директорът на Регионалната здравна инспекция в Стара Загора д-р Златина Нанева и секретарят на община Стара Загора Делян Иванов ще посетят село Казанка на 19 март в 7:00 часа.

Причина за въведената временна мярка е отклонение в показателите на естествения уран в питейната вода в селото, в което живеят около 100 души

 

Информация от главен експерт инжинер-химик Дорина Венелинова, дирекция Лабораторни изследвания в Регионалната здравна инспекция - Стара Загора

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

На подобна тема