Легловата база на болниците в област Стара Загора се запазва

Проектът за областна здравна карта на Стара Загора предвижда оптимален вариант, при който се запазва легловата база в болниците и специалистите. Той е изготвен съвместно от представители на Регионалната здравна инспекция и Районната здравноосигурителна каса.

Георги Ранов и Златина НаневаТой е изготвен в резултат на задълбочен анализ и на база на статистика за използваемостта на легловата база в болниците за последните 5 години.

"Мотивите да запазим почти всички легла са свързани с високите нива на компетентност, големия брой на хоспитализираните пациенти от няколко региона, висококачествената апаратура и медицинските специалисти в Старозагорска област" - съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Златина Нанева.

"Изключително съм удовлетворен от предложения проект на областна здравна карта. Той запазва специалистите, легловата база в болниците в област Стара Загора и ще осигури достъпност да здравна грижа в отдалечените населени место" - коментира народният представител и зам.-председател на парламентарната комисия по здравеопазване д-р Кирил Добрев.

В периферните общини, където има недостиг на лекари, се предлага да бъде засилен социалният патронаж, както и да бъдат открити сестрински кабинети.
Изграждането на регионален център по онкология и център за редки болести са сред другите предложения в здравната карта.

Проектът за областната здравна карта предвижда в петте общини от областта, които разполагат само с по един екип за спешна медицина, да бъде сформиран по още един екип със съответното техническо обезпечение за извършване на дейността.Нено Влайков и Кирил Добрев

"Направихме всичко, за да съхраним легловата база и да осигурим на гражданите на Старозагорска област бърз и качествен достъп до медицинска помощ" - съобщи след заседанието на Комисията областният управител инж. Георги Ранов.

Проектът беше представен в Областна администрация по време на третото заседание на Комисията за изработване на областната здравна карта, председателствано от областния управител инж. Георги Ранов. На него присъстваха още представители на Българския лекарски съюз, Българската асоциация на специалистите по здравни грижи, на болнични заведения и народните представители д-р Кирил Добрев и Нено Влайков.

Окончателният вариант на областна здравна карта ще бъде гласуван на 20 ноември от 10 часа.

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg

На подобна тема