Старозагорски библиотеки получават финансиране за купуване на нови книги

Осем библиотеки от община Стара Загора са одобрени за финансова подкрепа по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 2022“. Те ще получат финансиране в размер общо на 28 584 лева. От тази сума с 16 749 лева ще бъдат закупени нови заглавия за обогатяване на фонда на Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Финансова подкрепа ще получи и Библиотека „Родина“.

libsz 02

От пресцентъра на Община Стара Загора съобщиха, че средства по програмата са предвидени и за библиотеките при читалищата в селата Кирилово, Бъдеще, Калояновец, Малка Верея, Борово, а също и за Народно читалище „Отец Паисий 1947“ в Стара Загора.

Общо 23 библиотеки на територията на община Стара Загора кандидатстваха за парични средства.

Общо 39 обществени библиотеки от област Стара Загора имат одобрени проекти от Министерството на културата за закупуване на нови книги по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Разпределението в останалите общини е следното: Казанлък – 6 библиотеки, Чирпан – 5, Мъглиж – 4, Братя Даскалови, Николаево, Павел баня и Раднево – по 3, Гълъбово и Гурково – по 2 библиотеки. Общо кандидатствалите библиотеки от областта са 70.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема