Започват проверки на ВиК мрежата в цялата страна

Върховна административна прокуратура възложи на Комисията за енергийно и водно регулиране да извърши незабавна проверка за състоянието на мрежата за водоснабдяване и канализация в страната, включително на изгражданите водопроводи, които не са пригодени за водоснабдяване, в резултат на което се създават предпоставки и за аварии, и за разпиляване на води.

traba

Проверката се извършва заради голямата обществена значимост на проблема, тъй като се засягат значими обществени интереси. Ще се проверява изпълнението на дейностите от ремонтните и производствените програми от утвърдените бизнеспланове, задължителни за ВиК оператора, както и влаганите материали, които съответстват по качество.

Другата проверявана област е годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги, включително и за намаляване на загубите на вода, заложени в бизнесплановете.

При установяване на данни за извършено престъпление трябва незабавно да се уведомят органите на МВР, съответната компетентна прокуратура, а обобщен доклад с пълните данни за резултатите от проверката и предприетите мерки от Комисията за енергийно и водно регулиране да се изпрати на Върховната административна прокуратура.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема