Покана за заключителна пресконференция по проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“

Покана за заключителна пресконференция по проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“

Община Стара Загора и екипът на Международен младежки център – Стара Загора организират заключителна пресконференция по проект BGLD – 1.003-0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

MMC

Финансирането на проекта е по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

На пресконференцията ще бъдат представени постигнатите резултати от дейностите на проекта, които са с устойчив характер и дългосрочни ползи за младежката работа. Изпълнението на проекта обхвана периода 01.07.2020 г. – 30.04.2024 г.

Пресконференцията ще се проведе на 25.04.2022 г. (четвъртък) от 14:00 часа в новата зала на Международен младежки център – Стара Загора, съобщават организаторите.

За повече информация:


Проектът BGLD – 1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 956 635 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център и увеличаване на многообразието от дейности, насочени към подкрепа за личностното развитие на младите хора.


Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информация в нея.

logopress

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема