Международния младежки център

Община Стара Загора спечели проект за разширяване дейността на Международния младежки център

Община Стара Загора получи официално уведомление за одобрено финансиране по изпълнение на проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“, финансират от програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Програмата е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 870 986 лева и е за период от 36 месеца.

Проектът предвижда реконструкция и обзавеждане на една мултифункционална зала и активна международна дейност с цел обмяна на опит и повишаване качеството на предлаганите дейности. На местно ниво, екипът на Младежкия център ще разшири обхвата си на работа като достигне до най- уязвимите групи на територията на Област Стара Загора.

За последните 5 години Международният младежки център в Стара Загора се утвърди като притегателно място за младите хора, предлагащо възможности за личностно развитие, повишаване на знанията, уменията, компетенциите и подкрепящо процеса на социално включване на уязвими групи, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

През 2017 година Младежкият център в Стара Загора бе удостоен със Знак за качество на Съвета на Европа, а през 2019 година срокът на отличието бе удължен с още 5 години. Знакът за качество е доказателство на високите стандарти на младежка работа, развивани от екипа на Центъра.

www.infoz.bg  www.infoz.bg