Университетската болница в Стара Загора изследва за коклюш с писиар тест

Лабораторията по вирусология и молекулярна диагностика към Университетска болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора започва от 29 април 2024 г. провеждане на писиар (PCR) базирано изследване за доказване на причинителя на заболяването – Bordetella pertussis. Това се възприема като най-надежден метод за бърза и точна оценка за доказване на заболяването при пациенти с изявена клиника на заболяването.

testing

Изследванията ще се извършват в приемното звено, разположено до южния вход на лечебното заведение, чрез вземане на гърлен и носен секрет всеки работен ден от 8:00 до 11:00 часа след предварително заплащане на такса за изследване, която е в размер на 55 лева, уточнява в личния си профил във Фейсбук изпълнителният директор на болницата проф. д-р Йовчо Йовчев.

Заплащането се извършва на регистратурата на Медицинския център (сградата на поликлиниката, намираща се до лечебното заведение). Резултатите ще се издават на следващия работен ден от 10:30 до 11:00 часа.

Телeфон за контакти и записване: 042 698 511 от 8:00 до 15:00 часа всеки работен ден, считано от 29 април 2024 г.

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема