250 млн. мегаватчаса електроенергия е произвела ТЕЦ Марица изток 2 за 50 години

250 млн. мегаватчаса електроенергия е произвела ТЕЦ „Марица изток 2” за 50 години

Най-голямата топлоелектрическа централа в страната „Марица изток 2” ЕАД отбеляза на 17 ноември своя юбилей. По повод 50-годишнината дружеството събра гости от цялата страна.

Сред тях бяха: заместник-министрите на енергетиката Жечо Станков и Николай Николов, изпълнителните директори на държавните енергийни дружества, както и Петьо Иванов - изпълнителен директор на „Български енергиен холдинг” ЕАД, бивши директори на централата, партньори. Пред всички тях изпълнителният директор на ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД инж. Живко Динчев представи централата с внедрените й иновативни технологии и я определи като стожер на българската енергетика и гарант за националната сигурност, съобщиха от пресцентъра.

„През всички тези години централата се развиваше успешно – изграждаха се нови съоръжения, залагаше се на висок професионализъм и се трупаше ценен опит, за да придобие тя облика, който има днес – на модерен производител на електроенергия” - заяви инж. Динчев и посочи още, че за своите 50 години ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД се е превърнала в ключов енергиен фактор не само за страната, но и за цяла Европа.

За половинвековната си история дружеството е произвело 250 милиона мегаватчаса. Оползотворени са половин милиард тона въглища, а блоковете са работили 1,8 млн. часа.

Днес ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД е с инсталирана мощност от 1620 MW. Нейни партньори са едни от най-големите технологични компании в света. Освен стратегическия продукт, който произвежда, централата осигурява голям брой работни места на хора от целия регион.

„В дружеството работят изключителни специалисти с дългогодишен опит – все хора, посветили живота си на централата. А именно хората са най-ценното, което има ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД - подчерта инж. Живко Динчев.

Още през далечната 1966 г., с пуска на първи блок, се задава посоката на развитие на България в сферата на електроенергетиката - да се превърне в енергиен лидер на Балканите. Само три години след присъединяването на блока към електроенергийната система на страната, блок 4 влиза в експлоатация и по този начин е завършен първият етап от изграждането на централата.

През 1979 г. Министерски съвет взима решение за изграждане на още 4 блока с обща мощност 850 MW. Следва период на усилен труд, за да дойде датата 28 ноември 1995 г., когато е пуснат и блок 8. По този начин 100% от капацитета на централата е включен в паралел с републиканския енергиен пръстен.
В годините след 1995 г. се правят серия от рехабилитации и модернизации на енергийните блокове и съоръженията към тях. Паралелно с това се изграждат и сероочистващи инсталации към всички енергоблокове, като по този начин се изпълняват изискванията на Европейския съюз за чиста околна среда. Внедряват се множество технологии, с които се оптимизира работния процес, намаляват се разходите и се повишава ефективността на съоръженията.

По повод 50-годишния юбилей ръководството на ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД получи много поздравителни адреси, сред които от: министъра на енергетиката в оставка Теменужка Петкова, Комисията за енергийно и водно регулиране, най-голямото въгледобивно дружество в България „Мини Марица-изток” ЕАД, областния управител на Стара Загора Георги Ранов, кметове на общини и др.

www.infoz.bg