ВиК – Стара Загора изпълнява мащабен проект в Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора започна изпълнението на мащабен проект, свързан с рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа. Проектът ще се реализира до края на 2023 г. в градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Общата стойност на проекта е близо 122 млн. лева.

От тази сума 76,2 млн. лева е безвъзмездно финансиране от Кохезионния фонд, 13,5 млн. лева е делът на националното съфинансиране от държавния бюджет, 12 млн. лева е собственият принос по проекта на ВиК ЕООД – Стара Загора, плюс 20,3 млн. лева разходи за ДДС.

Мащабният проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, включва общо 12 обекта за четирите общини.

vik project 02

За агломерация Стара Загора са предвидени пет обекта. Два от тях са конкретно в града и включват подмяната на 40 538 метра водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което ще се обособят общо 14 DMA зони в централните квартали на града. Ще бъде реконструирана и 16 627 метра от канализационната мрежа на града. Двата обекта обхващат следните зони:

  • северно от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Августа Траяна“, между бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Д-р Тодор Стоянович“;
  • кварталите „Три чучура – юг“, „Три чучура – център“ и „Казански“;
  • южно от бул. „Цар Симеон Велики“, където ще бъдат подменени главните канализационни колектори.

Третият от проектите включва рехабилитацията на 4126 метра от съществуващия довеждащ водопровод за западните квартали на града от основния напорен резервоар на град Стара Загора.

Към същата агломерация е включен и обектът за реконструкция на 7343 метра от един от главните довеждащи водопроводи за град Стара Загора от водоизточник „Дунавци“, както и проект за реконструкция и дооборудване на ПСОВ – Стара Загора.

За Казанлък инвестицията предвижда реализацията на два обекта. Единият обхваща реконструкцията на основния довеждащ водопровод от водоизточник „Сахране“ с обща дължина 12 446 метра, който доставя повече от 50% от необходимото водно количество за града. Вторият обект е за рехабилитацията на водопроводната и канализационна мрежа на град Казанлък – за целта ще бъдат реконструирани 20 476 метра водопроводна мрежа, като ще бъдат засегнати зоните южно от бул. „Княз Ал. Батенберг“, от кв. „Кармен“ на изток до бул. „Първи май“ на запад, южно от ул. „Пейо Яворов“, от бул. „Първи май“ на изток до ул. „Цар Освободител“ на запад, както и зоната северно от бул. „Княз Ал. Батенберг“ до парк „Тюлбето“. Ще бъдат подменени и 844 метра от съществуващ канализационен колектор по ул. „Севтополис“, в който се заустват отпадъчни води на част от града и от други населени места – Шипка, Шейново, Хаджидимитрово и Крън.

В агломерация Чирпан обектите също са два, като единият се отнася за довеждащия водопровод „Марица“, където ще бъдат подменени 5341 метра от него, а другият включва реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в града. Ще бъдат рехабилитирани общо 989 m водопроводи главно по ул. „Иван Димов“ и ул. „Шарампол“ и 1961 метра канализационна мрежа, голяма част от която ще бъдат нови колектори на левия бряг на река Текирска.

kovach

За Раднево обектите са три. Първият от тях третира рехабилитацията на 2258 метра от главен водоснабдителен клон на разпределителната мрежа. Трасето започва от водната кула-резервоар на града по ул. „Георги Димитров“ и ул. „Митьо Станев“ до кръстовището с ул. „Рашо Костов“. Вторият обект се отнася за подмяната на 3747 метра от довеждащия водопровод от двата водоизточника „Землен“ и „Ковач“, в участъка на напорния водопровод от водна кула „Ковач“ до ревизионна шахта „Знаменосец“.

За агломерация Раднево е предвиден и обект за изграждането на 8 нови дълбоки тръбни кладенци, за да се осигури устойчивост в качеството и количеството на питейната вода във ВС „Марица – Изток“.

Предвидени са и средства за надграждане на съществуващите SCADA и GIS системи, както и разработването и внедряването на софтуер за хидравлично моделиране. Модернизирането на системите за мониторинг на мрежата ще спомогне за навременното откриване на течове и по-бързото им отстраняване.

До момента за 8 от обектите са получени разрешения за строеж на идейна фаза, като се очаква съвсем скоро да бъдат получени и за останалите проекти.

За всички обекти, с изключение на тези за Раднево и ПСОВ – Стара Загора са сключени договори с изпълнители. Тече работно проектиране, след което в най-кратки срокове се предвижда и първото физическо стартиране на строителството и провеждането на „първа копка“ в началото на лятото тази година.

vik project

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24