Проф. Андрея Андреев и проф. Николай Цанков бяха удостоени със званието Доктор хонорис кауза на Тракийски университет – Стара Загора

Проф. Андрея Андреев и проф. Николай Цанков бяха удостоени със званието Доктор хонорис кауза на Тракийски университет – Стара Загора

В навечерието на празничния 24 май, на официална церемония по време на Тържествения академичен съвет на Тракийски университет – Стара Загора проф. Андрея Андреев и проф. Николай бяха удостоени с почетното звание Доктор хонорис кауза на висшето училище. Проф. Андреев получи почетното звание с пълно мнозинство на Академичния съвет, за значителен принос към създаването и развитието на съдовата хирургия.

Проф. д-р Андрея Андреев е доайен на съдовите хирурзи у нас. Роден в Стара Загора, той притежава три медицински специалности и е хирург второ и лекар трето поколение, с над 50 години опит в областта на съдовата хирургия. От 1987 г. Проф. Андреев е избран за Доцент при Медицинския факултет, Тракийски Университет, Стара Загора, където ръководи създадената от него Клиника по Съдова хирургия при университетската болница и Катедрата по Специална хирургия към същия Факултет. Проф. Андреев е инициатор за създаването и утвърждаването на съдовата хирургия като отделна специалност в България и е обучил значим брой специалисти – съдови хирурзи и дисертанти. Проф. Андреев е носител на множество награди – званието „Български лекар“ и почетен знак на Българския лекарски съюз „3а особени заслуги към Българския лекарски съюз и за развитие на българската школа по съдова хирургия“, както и на почетен плакет на Председателя на Народното събрание „3а безупречна служба и изключителен принос за специалността Съдова хирургия в страната ни“.

Проф. Николай Цанков също получи пълната подкрепа на Академичния съвет за званието Доктор хонорис кауза за дългогодишно сътрудничество и принос към развитието и изграждането на академичния състав на Тракийски университет.

През 1986 г. е командирован като главен асистент в новосъздадената катедра по дерматология и венерология към Ветеринорномедицински институт – Стара Загора. Оттогава той подпомага активно създаването, утвърждаването и организацията на катедрата, учебния процес със студенти по медицина, както и подготовката на специализанти по кожни и венерически болести. Основоположник на научната активност на катедрата, като поставя началото на научни проекти свързани с балнеотерапията при псориазис в региона. Активно е подпомагал научната активност на докторанти и асистенти от Катедрата в Стара Загора.

Участвал е активно в организирането и провеждането на научни форуми на Старозагорската катедра и регионалния клон на Българското дерматологично дружество. Изнесъл е лекции пред студенти по медицина от Тракийския университети и дерматолози от Региона на Стара Загора и Южна България.

Първият дерматолог в света, който участва с научен проект в Антарктика в продължение на 6 години и публикува първата в света научна статия (JEADV – 2017 г.) за кожните промени при екстремните условия на Южния континент, последвана от още две научни статии по темата.

На името на проф. Николай Цанков е кръстен остров в антарктическия архипелаг – Tsankov island (2020 г.). Той безспорно е човек, допринесъл за развитието и издигане на името не само на Медицинския факултет, а и на Тракийския университет и олицетворение на девизът на Медицинския факултет – „Онова, което правим днес – отеква в бъдещето!“

DSC 1296

DSC 1367

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема