Бойко Борисов ще открие Пречиствателната станция на Казанлък

Премиерът Бойко Борисов, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът Галина Стоянова ще открият реконструираната и модернизирана Пречиствателна станция за отпадъчни води на Казанлък, която се намира в село Овощник.

Пречиствателната станция на КазанлъкЦеремонията ще се състои на 3 септември в 17:00 часа. В 10:00 в сградата на Община Казанлък ще се проведе заключителна пресконференция по повод успешното изпълнение на проекта “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък".

На нея ще се представят основните дейности, свързани с реконструкцията и модернизацията на Пречиствателната станция. Ще бъдат разяснени екологичните, социалните и икономическите ползи за общината от реализацията на проекта.

Проектът се финансира от ОП „Околна среда 2007 - 2013“, а общата стойност на инвестицията е близо 22,7 млн. лв.

Въведени са съоръжения за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор, така че в река Тунджа вече постъпват пречистени води, отговарящи на екологичните норми.

Подменено е амортизираното електромеханично оборудване. След реализацията на проекта е подобрено качеството на ВиК услугите за близо 50 000 жители на община Казанлък.   

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Казанлък)

На подобна тема