Общински съветници от ГЕРБ – Стара Загора отчетоха работата на групата през 2022 г.

Председателят на групата на старозагорските общински съветници от ГЕРБ Мария Жекова и колегите ѝ: арх. Мартин Паскалев, Боян Бабанов, доц. Емил Славов, Бояна Танева Манова, Дарин Петков и д-р Георги Господинов представиха пред журналисти отчет на дейността през 2022 г. Боян Бабанов заяви, че независимо от многобройните трудности през изминаващата година, стартирала с много високи нива на инфлация, Общинският съвет е приел балансиран бюджет и сериозна капиталова програма.

„Приходите към края на октомври са изпълнени на 86% и се очаква в края на годината да бъдат преизпълнени“ – каза Бабанов. Той подчерта, че 2022 г. е много успешна за Индустриална зона „Загоре“. 90% от терените са заети, а инвестиционните проекти са за над 130 млн. лева, като чрез тях ще се разкрият над 1100 нови работни места.

„С добри новини изпраща годината Постоянната комисия по териториално и селищно развитие и транспорт в Общинския съвет. Успешно бяха изпълнени проектите, свързани с цялостните ремонти на Зоопарка, Летния театър, Общинския пазар за индустриални стоки „Васил Шаханов“ – съобщи председателят ѝ арх. Мартин Паскалев. Той акцентира още на приетия през годината План за интегрирано развитие на общината за следващите 7 години, както и на Общия устройствен план, който получи подкрепата на целия Общински съвет. Арх. Паскалев информира, че в Стара Загора са доставени първите 18 нови електрически автобуса, а останалите 15 ще пристигнат в началото на следващата година. Във финален етап е и проектирането на нова транспортна схема.

Председателят на Постоянната комисия по здравеопазване доц. Емил Славов съобщи, че се работи в посока на по-достъпно и съвременно общинско здравеопазване. „Чувствително е подобрена материалната база в Специализираната болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания. Осигурени са средства за помещения за специфични дейности в Центъра за психично здраве, както и за изграждане на кислородна инсталация в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – посочи доц. Славов. Той добави, че придобиването на бившата сграда на АГ комплекса остава приоритетна задача, но за да продължат преговорите е необходимо редовно правителство.

„Групата на общинските съветници на ГЕРБ направи много добри предложения през годината. Приехме Стратегия за личностно развитие на деца. Направихме промени, с които да облекчим кандидатстващите за места в детска градини. Приехме и промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури по асистирана репродукция, за да се подпомогнат повече хора“ – посочи Бояна Танева Манова.

Председателят на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания Дарин Петков постави акцент върху приетия Правилник за съфинансиране на проекти в областта на културата, с който ще се разнообразят събитията в общината и хора с креативни идеи ще бъдат подпомогнати, за да ги реализират. Той определи сливането на Къща музей „Гео Милев“ и Музей „Литературна Стара Загора“ като нов културен институт, който има големи перспективи за развитие.

Председателят на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности д-р Георги Господинов подчерта, че през 2022 г. бюджетът за ресора е бил 1,8 млн. лева за подобряване на спортните бази и провеждането на над 50 мероприятия от спортния календар. „Общината и Общинският съвет оказват много голяма подкрепа на спорта в града и това се вижда и оценява от хората. Модернизира се Спортното училище, както и общежитието към него. Една от ценните придобивки в града е скейт паркът, който е уникално за България съоръжение“ – каза д-р Господинов.

Мария Жекова заяви, че работата в Общинския съвет в Стара Загора е спокойна и се опира на диалогичност, взаимодействие и добър тон, които са в основата на вземането на решения в полза на обществото.

Petkov Slavov Babanov Zhekova Paskalev Gospodinov Manova

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема