Затворени улици в Стара Загора заради работа по водопроводната мрежа (към 5 юли 2023)

Във връзка с изпълнение на монтажни дейности, свързани с проект за реконструкция на водопроводната мрежа в Стара Загора, осъществяван от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД с финансиране от Оперативна програма „Околна среда“, към 5 юли 2023 г. има временна организация на движението за следните улици:

  • По ул. „Сава Силов“ в участъка от бул. “Славянски“ до ул. „Христо Ботев“ – частично;
  • По ул. „Димитър Наумов“ в участъка от бул. “Славянска“ до ул. „Братя Жекови“ – цялостно.
  • Клон 11 b и 11 c успоредно на ул.“Милин камък“ в участъка от ул. „Чая“ до ул. „Димчо Стаев“ – частично;
  • По ул. „Подполковник Калитин“ в участъка от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Генерал Гурко“ – частично;
  • По ул. „Българско опълчение“ в участъка от бул. „Славянски“ до бул. „Цар Симеон Велики“ – частично;
  • По ул. „Антон Марчин“ в участъка от бул. “Славянски“ до бул. „Цар Симеон Велики“ – частично;
  • По ул. „Милин камък“ в участъка от „Априлско въстание“ до ул. „Димчо Стаев“ – частично;
  • Главен клон ДМА 3 – по ул. „Ген. Стефан Азманов“ и на север от нея в кв. „Три Чучура – юг“ – частично;
  • Главен колектор I – северното платно по бул. “Славянски“ в участъка от ул. „Ангел Кънчев“ до ул.“Подполковник Калитин“ – цялостно затворено.
  • По ул. „Капитан Петко войвода“ – частично.

zatvoreni ulitsi 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема