Започва инфраструктурен проект на ВиК – Стара Загора за подмяна на близо 60 км водопроводна и канализационна мрежа в Стара Загора

Започва инфраструктурен проект на ВиК – Стара Загора за подмяна на близо 60 км водопроводна и канализационна мрежа в Стара Загора

„Водоснабдяване и канализация“ EООД – Стара Загора обяви началото на дейностите на строителен обект по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент. Проектът е финансиран със средства от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.

Стартът е на 7 март, понеделник, от 12:30 часа на паркинга на ъгъла на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Августа Траяна“ в Стара Загора. Инвестицията включва подмяна на над 40 км водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което ще се обособят общо 14 зони в централните квартали на града. Това са зони за управление на потреблението или затворени части от мрежата, в които с точност се измерва подадената и консумираната вода и се следят дебит и налягане. Ще бъде реконструирана и близо 17 км от канализационната мрежа на града. Целта е разтоварване на мрежата и предпазването ѝ от препълване при интензивни дъждове.

Намаляването на загубите в разпределителната мрежа ще доведе и до чувствително намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа, което от своя страна ще окаже благоприятно влияние върху пречистването на отпадъчните води на града и опазването на околната среда.

Проектът ще бъде изпълнен до края на 2023 г. в градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево.

Общата стойност на проекта възлиза на 121 996 236 лева, от които: 76 217 149 лева представляват безвъзмездно финансиране от Кохезионния фонд, 13 450 085 лева е делът на националното съфинансиране от държавния бюджет, 11 996 297 лева е собственият принос на ВиК ЕООД Стара Загора, заедно с 20 332 706 лева разходи за ДДС.

На официалната церемония по откриването на строителния обект ще присъстват областният управител проф. Наско Василев, кметът на града Живко Тодоров, управителят на „ВиК – Стара Загора“ инж. Румен Райков, представители на изпълнителя, на партньорски организации, медии и граждани. Тържествен водосвет ще отслужи старозагорският митрополит Киприан.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, приоритетна ос 1 „Води“ и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, съобщиха от дружеството.

www.infoz.bg  www.infoz.bg