ВиК – Стара Загора започва подмяна на 60 км водопроводна и канализационна мрежа в Стара Загора

ВиК – Стара Загора започва подмяна на 60 км водопроводна и канализационна мрежа в Стара Загора

Поставено е началото на дейностите, свързани със строителен обект на „Водоснабдяване и канализация“ EООД – Стара Загора за изграждане на ВиК инфраструктура в Стара Загора. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.

Церемонията по първата копка се състоя на паркинга на ъгъла на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Августа Траяна“. На събитието присъстваха областният управител проф. Василев, главният архитект на Община Стара Загора арх. Виктория Грозева, журналисти и граждани.

Z28 0746

Приветствия към гостите отправиха управителят на „Водоснабдяване и канализация – Стара Загора“ ЕООД инж. Румен Райков, инж. Йордан Дамянов, представляващ обединението ДЗЗД „ВиК Стара Загора“ – и главният архитект на Община Стара Загора арх. Грозева.

Строителните дейности в централна градска част ще създадат неудобства, но след като завършим проекта, ще дадем на старозагорци един по-качествен продукт, увери инж. Райков и помоли гражданите за търпение и разбиране. За Община Стара Загора това е много важен инфраструктурен проект, отбеляза и арх. Грозева.

Ще се обособят общо 14 DMA зони в централните квартали на града. Това са зони за управление на потреблението или затворени части от мрежата, в които с точност се измерва подадената и консумираната вода и се следят дебит и налягане. Ще бъде реконструирана и близо 17 км от канализационната мрежа на града. Целта е разтоварване на мрежата и предпазването й от препълване при интензивни дъждове.

Намаляването на загубите в разпределителната мрежа ще доведе и до чувствително намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа, което от своя страна ще окаже благоприятно влияние върху пречистването на отпадъчните води на града и опазването на околната среда.

Проектът ще се реализира до края на 2023 г. в градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево.

Общата му стойност възлиза на 121 996 236,26 лв., от които: 76 217 148,61 лв. представляват безвъзмездно финансиране от Кохезионния фонд; 13 450 085,04 лв. е делът на националното съфинансиране от държавния бюджет; 11 996 296,57 лв. е собственият принос по проекта на ВиК ЕООД Стара Загора; заедно с 20 332 706,04 лв. разходи за ДДС.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, приоритетна ос 1 „Води“ и съфинансиран от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ EООД – Стара Загора.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg